VĂN BẢN PHÁP QUY
Tra cứu nhanh văn bản:

Loại văn bản:
Số hiệu:STTSố hiệuTrích yếu nội dungLoại VBNgàyTải
1 03/2018/TT-BLĐTBXHThông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.Thông tư15/06/2018
2 52/2018/TT-BTCThông tư số 52/2018/TT-BTC ngày 24/5/2018 của Bộ Tài chính Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính.Thông tư24/05/2018
3 54/2018/TT-BTCThông tư số 54/2018/TT-BTC ngày 08/6/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021.Thông tư08/06/2018
4 46/2018/TT-BTCThông tư số 46/2018/TT-BTC ngày 14/5/2018 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết chi phí thực hiện để in, sao , chụp và gửi thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Tiếp cận thông tin.Thông tư14/05/2018
5 45/2018/TT-BTCThông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.Thông tư07/05/2018
6 06/2018/TT-BNVThông tư số 06/2018/TT-BNV ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội.Thông tư31/05/2018
7 88/2018/NĐ-CPNghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.Nghị định15/06/2018
8 76/2018/NĐ-CPNghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.Nghị định15/05/2018
9 79/2018/NĐ-CPNghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.Nghị định16/05/2018
10 36/2018/TT-BTCThông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.Thông tư30/03/2018
11 16/2018/TT-BCAThông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.Thông tư15/05/2018
12 17/2018/TT-BCAThông tư số 17/2018/TT-BCA ngày 15/5/2018 của Bộ Công an Quy định về trang vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.Thông tư15/05/2018
13 76/2018/NĐ-CPNghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệNghị định15/05/2018
14 02/2018/TT-BXDThông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 6/2/2018 của Bộ Xây dựng Quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựngThông tư06/02/2018
12345678910...
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
85

Lượt truy cập:
3613909
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn