VĂN BẢN PHÁP QUY
Tra cứu nhanh văn bản:

Loại văn bản:
Số hiệu:STTSố hiệuTrích yếu nội dungLoại VBNgàyTải
1 14/2019/QĐ-TTgQuyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ Về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.Quyết định13/03/2019
2 38/2018/TT-BLĐTBXHThông tư số 38/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/2/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.Thông tư28/02/2018
3 01/2019/TT-BLĐTBXHThông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 02/01/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.Thông tư02/01/2019
4 06/2019/TT-BTCThông tư số 06/2019/TT-BTC ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.Thông tư28/01/2019
5 08/2018/TT- BKHĐTThông tư số 08/2018/TT- BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và ĐầuThông tư27/12/2018
6 02/2019/TT-BNVThông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tửThông tư24/01/2019
7 01/2019/TT-BNVThông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.Thông tư24/01/2019
8 133/2018/TT-BTCThông tư số 133/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính Hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước.Thông tư28/12/2012
9 132/2018/TT-BTCThông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.Thông tư28/12/2012
10 05/2019/NĐ-CPNghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về kiểm toán nội bộ.Nghị định22/01/2019
11 03/2019/TT-BTCThông tư số 03/2019/TT-BTC ngày 15/01/2019 của Bộ Tài chính quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện 2 hoạt động sáng kiến.Thông tư15/01/2019
12 136/2018/TT-BTCThông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 02 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.Thông tư28/12/2018
13 126/2018/TT-BTCThông tư số 126/2018/TT-BTC ngày 26/12/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”Thông tư26/12/2018
14 5213/VBHN-BLĐTBXHNghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc giaNghị định11/12/2018
12345678910...
TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
251

Lượt truy cập:
4015304
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn