LỊCH THI
LỊCH THI KHOA KỸ THUẬT TỪ NGÀY 23/11/2019 ĐẾN NGÀY 26/11/2019

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐỢT 2 KHOA CNTT&CB TỪ NGÀY 18/11/2019 ĐẾN NGÀY 27/11/2019

LỊCH THI KHOA KỸ THUẬT TỪ NGÀY 11/11/2019 ĐẾN NGÀY 15/11/2019

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐỢT 1 HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2019-2020 KHOA CNTT&CB (Từ ngày 06/11/2019 đến ngày 09/11/2019)

LỊCH KTKT/THI HẾT MÔN HỌC/MÔ ĐUN CÁC LỚP NGHỀ KHOA DL-DV NGÀY 29/10/2018

CNTT&CB LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐỢT 7 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019

KHOA DL-DV - LỊCH KTKT/THI HẾT MÔN HỌC/MÔ ĐUN CÁC LỚP NGHỀ (TỪ NGÀY 13/7/2019 ĐẾN NGÀY 26/7/2019)

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐỢT 6 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 (Từ ngày 15/07/2019 đến ngày 15/07/2019)

LỊCH KTKT/THI HẾT MÔN HỌC/MÔ ĐUN CÁC LỚP NGHỀ KHOA DL-DV (TỪ NGÀY 05/7/2019 ĐẾN NGÀY 13/7/2019)

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐỢT 5 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 KHOA CNTT&CB

LỊCH KTKT/THI HẾT MÔN HỌC/MÔ ĐUN CÁC LỚP NGHỀ KHOA DL-DV TỪ NGÀY 25/6/2019

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐỢT 4 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 (Từ ngày 19/06/2019 đến ngày 21/06/2019) 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
68

Lượt truy cập:
4511859
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn