LỊCH THI
LỊCH THI KHOA kỸ THUẬT TỪ NGÀY 22/5/2019 ĐẾN NGÀY 29/5/2019

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐỢT 3 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 KHOA CNTT&CB NGÀY 25 ĐẾN 30-5-2019

LỊCH KTKT/THI HẾT MÔN HỌC/MÔ ĐUN CÁC LỚP NGHỀ KHOA KỸ THUẬT (TỪ NGÀY 09/5/2019 ĐẾN NGÀY 13/5/2019)

LỊCH KTKT/THI HẾT MÔN HỌC/MÔ ĐUN CÁC LỚP NGHỀ KHOA DL-DV (TỪ NGÀY 09/5/2019 ĐẾN NGÀY 14/5/2019)

LỊCH THI KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐỢT 2 KHOA CNTT&CB HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐỢT KHOA KỸ THUẬT

LỊCH KTKT/THI HẾT MÔN HỌC/MÔ ĐUN CÁC LỚP NGHỀ KHOA DL-DV-THANG-4

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐỢT 1 HỌC KỲ 2, NĂM HỌC 2018-2019 KHOA CNTT

LỊCH KTKT/THI HẾT MÔN HỌC/MÔ ĐUN CÁC LỚP NGHỀ KHOA KỸ THUẬT TỪ NGÀY 28/3/2019 ĐẾN NGÀY 03/4/2019

LỊCH KTKT/THI HẾT MÔN HỌC/MÔ ĐUN CÁC LỚP NGHỀ KHOA DL-DV NGÀY 27/03/2019 ĐẾN 29/03/2019

LỊCH KTKT/THI HẾT MÔN HỌC/MÔ ĐUN CÁC LỚP NGHỀ KHOA DL&DV

LỊCH KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN HỌC/MÔ ĐUN ĐỢT 5 HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2018-2019 KHOA CNTT&CB 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
106

Lượt truy cập:
4087094
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn