TIN TỨC & SỰ KIỆN
UBND TỈNH HỌP THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA TỈNH NĂM 2019 (07-11-2018)

Chiều ngày 05/11/2018, UBND tỉnh họp thông qua Kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh trong năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai chủ trì phiên họp; cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải và Nguyễn Đức Hòa; lãnh đạo các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố qua hệ thống truyền hình trực tuyến.

Theo dự thảo Kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh, trong năm 2019 tổng vốn đầu tư công là 2.023,062 tỷ đồng, từ 03 nguồn gồm: Cân đối ngân sách địa phương: 493,062 tỷ đồng; nguồn thu sử dụng đất: 700 tỷ đồng và nguồn thu xổ số kiến thiết: 830 tỷ đồng.

Theo dự kiến, UBND tỉnh sẽ cân đối để phân bổ cho ngân sách cấp Huyện là 266 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh phân bổ chi tiết 927 tỷ đồng. Đối với nguồn vốn xổ số kiến thiết: 830 tỷ đồng, UBND tỉnh sẽ phân bổ cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề và y tế là 426,834 tỷ đồng, chiếm 51,43%; phân bổ cho lĩnh vực văn hóa - xã hội, thể dục thể thao, công trình phúc lợi xã hội khác: 334,421 tỷ đồng, chiếm 40,29%; chuẩn bị đầu tư: 3,745 tỷ đồng chiếm 0,45% và dự phòng 65 tỷ đồng.

Tổng danh mục công trình trọng điểm của tỉnh trong năm 2019 là 09 dự án, gồm: Kênh tiếp nước Biển Lạc - Hàm Tân; Kè phòng chống lũ lụt, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu gắn với cải tạo môi trường sông Cà Ty; Khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão tàu cá Phú Quý; Đường Lê Duẩn đoạn từ đường Trường Chinh đến đường Lê Hồng Phong; Sân bay Phan Thiết; Đường từ cầu Hùng Vương đến đường ĐT.706B; Đường Lê Duẩn đoạn từ đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Hưng Đạo; Mở rộng đường từ Đá Ông Địa đến Khu du lịch Hoàng Ngọc; Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận.

Qua nghe ý kiến của các đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai thống nhất tổng vốn đầu tư công của tỉnh trong năm 2019 là 2.023,062 tỷ đồng. Việc bố trí vốn phải tuân theo nguyên tắc như sau: Tuân thủ các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn, hằng năm và các văn bản pháp luật có liên quan; xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 2019 phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016 - 2020) đã được HĐND tỉnh thông qua và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2019, phù hợp với khả năng thực hiện và tiến độ giải ngân của từng dự án; việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2019 cho từng dự án phù hợp và không được vượt quá số vốn còn lại của kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước giai đoạn (2016 - 2020) đã được cơ quan có thẩm quyền giao. Ưu tiên phân bổ bố trí vốn trong năm 2019 cho các công trình khắc phục thiên tai, biến đổi khí hậu; các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ đã được phê duyệt; các công trình trọng điểm, công trình sắp hoàn thành. Dự kiến trong năm 2019, UBND tỉnh sẽ phân bổ vốn để thực hiện 9 công trình trọng điểm.

Để tập trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh trong năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương chỉ đạo Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình trọng điểm của tỉnh trong năm 2019 gửi UBND tỉnh trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Theo: binhthuan.gov.vn
  CÁC TIN TỨC KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
106

Lượt truy cập:
4241006
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn