TIN TỨC & SỰ KIỆN
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 10 NĂM XÂY DỰNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG (17-11-2021)

(binhthuan.gov.vn) Chiều 15/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại các điểm cầu của tỉnh và các Huyện, Thị, Thành ủy.

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận có 14 tổ chức Đảng trực thuộc và 10 Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng. Tính đến tháng 10/2021, toàn tỉnh có 468 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 247 Đảng bộ cơ sở và 221 Chi bộ cơ sở, với 39.520 đảng viên. Đội ngũ cấp ủy viên cơ sở có 1.899 đồng chí, trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên có 1.837 đồng chí, chiếm hơn 96%, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên có 1.677 đồng chí, chiếm hơn 88%.

10 năm qua, Đảng bộ tỉnh đã tập trung bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các Chỉ thị, Kết luận, Quy định có liên quan đến công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, phù hợp, hiệu quả, đạt kết quả tích cực. Cụ thể là các cấp ủy đảng đã nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng trong công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Hoạt động của đa số các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục được đổi mới cả về nội dung và phương thức, chất lượng được nâng lên so với trước.

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên nói riêng đã được cấp ủy, tổ chức đảng đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và đạt được một số kết quả nổi bật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết đại hội lần thứ XI, XII của Đảng. Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới tiếp tục được quan tâm, bảo đảm về số lượng và chất lượng, hàng năm luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã nêu lên những hạn chế về công tác phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, ở một số vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chất lượng sinh hoạt Cấp ủy, Chi bộ ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu đề ra. Mô hình tổ chức cơ sở Đảng ở một số loại hình chưa phù hợp, hoạt động chưa hiệu quả.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Nguyễn Hoài Anh cho rằng, những kết quả trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên đã có tác động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020 đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh “Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Vừa qua, ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý ngiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” với quyết tâm tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, toàn Đảng bộ cần tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quyết tâm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; kịp thời phát hiện và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, phát huy vai trò là hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng, vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên trong mỗi tổ chức, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo tổ chức, cơ quan, đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra. Tiếp tục sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ với tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị bảo đảm được vai trò lãnh đạo của Đảng. Quyết tâm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, vừa bảo đảm đạt chỉ tiêu hàng năm kết nạp 2.000 đảng viên mới, vừa nâng cao chất lượng đảng viên; không vì chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng đảng viên. Ngoài ra, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định. Tăng cường theo dõi, đôn đốc kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; kịp thời xử lý các chi bộ, đảng viên vi phạm quy định, nguyên tắc sinh hoạt đảng cũng như kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tổ chức cơ sở đảng và đảng viên tiêu biểu.

Theo: https://binhthuan.gov.vn/

 
  CÁC TIN TỨC KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
46

Lượt truy cập:
5819112
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn