TIN TỨC & SỰ KIỆN
TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG (30-03-2021)

(binhthuan.gov.vn) Sáng ngày 26/3, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Đức Hoà đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh nhằm tổng kết, đánh giá tình hình ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Thuận năm 2020; đồng thời, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông đã báo cáo tóm tắt tình hình triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Bình Thuận. Theo đó, trong năm 2020, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản trọng tâm nhằm chỉ đạo, điều hành phù hợp với chủ trương của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông. Hạ tầng và thiết bị CNTT được các cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện quan tâm đầu tư; Trung tâm THDL tỉnh duy trì vận hành ổn định 24/7; mạng WAN của tỉnh hoạt động ổn định và đảm bảo phục vụ tốt cho hệ thống hội nghị trực tuyến của tỉnh và các ứng dụng dùng chung khác. Hạ tầng mạng viễn thông tiếp tục được đầu tư phát triển, mở rộng; hạ tầng dẫn quang được phủ khắp toàn tỉnh, đảm bảo cung cấp dịch vụ băng rộng đến 100% xã, phường trong tỉnh...

Bên cạnh đó, các hệ thống nền tảng phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh luôn được quan tâm chỉ đạo phát triển, đầu tư mở rộng, cụ thể: Ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận, phiên bản 2.0; duy trì hoạt động Trục kết nối liên thông, chia sẻ, trao đổi dữ liệu quy mô cấp tỉnh (ESB); hoàn thành kết nối, tích hợp và chia sẽ dữ liệu hệ thống Một cửa điện tử, Cổng DVC trực tuyến tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia; triển khai kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công Quốc gia với Cổng dịch vụ công của tỉnh; hoàn thành kết nối, liên thông Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tỉnh với Văn phòng Chính phủ theo mô hình 4 cấp... Ngoài ra, việc ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp luôn được các sở, ngành, địa phương quan tâm đầu tư, mở rộng, phát triển dữ liệu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế, như: Thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi; ứng dụng CNTT ở cấp huyện còn hạn chế; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến mức độ 3, 4 đạt thấp; nguồn nhân lực về CNTT còn thiếu…

Sau khi nghe đại diện Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo, cùng các ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trong thời đại công nghệ 4.0 thì việc ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn thông tin mạng của tỉnh là việc làm rất quan trọng. Theo đó, thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị có liên quan cần tăng cường chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo các kế hoạch, quyết định, đề án đã được UBND tỉnh ban hành, cụ thể: Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính quyền điện tử, đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh năm 2021; Đề án nâng cấp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, cấp xã; hoàn thiện mạng truyền số liệu chuyên dùng đến cấp xã; hoàn thiện kết nối mạng WAN giữa UBND cấp huyện với các cơ quan chuyên môn trực thuộc; mở rộng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh để ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Cổng thông tin điện tử tỉnh; ban hành danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử năm 2021… Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng và ban hành Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số của tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030; rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy định quan lý, sử dụng Chữ ký số phù hợp với quy định hiện hành; triển khai các dự án “Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm THDL tỉnh”; triển khai vận hành thí điểm Trung tâm điều hành Đô thị thông minh tỉnh; xây dựng, hoàn thiện Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin Một cửa điện tử của tỉnh…

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và thành viên có liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao tích cực, chủ động trong việc tham mưu, tổ chức triển khai hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận.

Theo: https://binhthuan.gov.vn/
  CÁC TIN TỨC KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
34

Lượt truy cập:
6547099
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn