TIN TỨC & SỰ KIỆN
PHIÊN HỌP TRỰC TUYẾN UBND TỈNH THÁNG 10: THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021 – 2025 (23-10-2020)

(binhthuan.gov.vn) Tiếp tục phiên họp trực tuyến UBND tỉnh tháng 10, chiều 21/10, UBND tỉnh tiến hành thảo luận thông qua dự thảo Báo cáo, Nghị quyết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Ngọc Hai, chủ trì phiên họp. Cùng dự còn có ông Nguyễn Hoài Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban ngành.

Tại cuộc họp, đại biểu đã được nghe trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó phân tích những định hướng đẩy mạnh cơ cấu ngành, lĩnh vực, các vùng gắn với phát triển 3 trụ cột kinh tế của tỉnh. Phân tích thuận lợi, khó khăn và phương hướng nhiệm vụ đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP trong 5 năm tới. Giải pháp đột phá phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Giải pháp đột phá phát triển công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản và mở rộng thị trường xuất khẩu. Giải pháp đột phá mạnh mẽ du lịch xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng. Tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Thực hiện khâu đột phá nhằm nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân và giảm nghèo bền vững.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, làm rõ thêm về kết quả đạt được, cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế, giải pháp khắc phục trong giai đoạn tới. Đồng thời, nhất trí thông qua dự thảo Báo cáo, Nghị quyết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm 2016 - 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, Bình Thuận tiếp tục phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng - an ninh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, tích cực đổi mới, sáng tạo, chủ động liên kết, hợp tác và hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực; phát triển toàn diện, trọng tâm là phát triển 3 trụ cột gắn với ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị: Công nghiệp, du lịch,  nông nghiệp; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu trở thành địa chỉ có sức thu hút mạnh các nhà đầu tư lớn, có năng lực đưa tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững, mạnh về  kinh tế biển, năng lượng và du lịch.

Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) bình quân khoảng 7,0 - 7,5%/năm; bình quân hàng năm, huy động GRDP vào ngân sách (chưa tính các khoản thu trực tiếp từ dầu khí và thuế xuất nhập khẩu) khoảng 7,5 - 8,0%; tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 0,7 - 1,0%/năm…. Đến năm 2025, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 40 - 40,5%; dịch vụ chiếm 36,5 - 38%; nông - lâm - thủy sản chiếm 22,5 – 23% trong giá trị tăng them; GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 4.200 - 4.400 USD; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 1,5 - 1,8 lần so với năm 2020; phấn đấu có 5 huyện, 75 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 10 xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Để đạt mục tiêu đề ra, dự thảo đề ra 10 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. Trong đó, đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ của cơ quan nhà nước các cấp, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh nền kinh tế; ưu tiên phát triển 3 trụ cột gắn với ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị: Công nghiệp; Du lịch; Nông nghiệp. Chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, rừng, vệ sinh, môi trường, phòng, chống dịch bệnh và ứng phó, thích nghi biến đổi khí hậu. Xây dựng và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bảo đảm hiệu quả.

Dự thảo cũng đề ra 03 khâu đột phá gồm: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức trong sáng, gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với nhân dân; chú trọng xây dựng cán bộ nữ, cán bộ trẻ có triển vọng và bảo đảm tính kế thừa. Tăng cường đầu tư công và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh, liên kết, hợp tác, phát triển.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Ngọc Hai giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu các ý kiến của đại biểu, hoàn chỉnh Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Tham mưu Báo cáo tóm tắt và trình bày tại phiên họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp, đôn đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh hoàn chỉnh Báo cáo trình UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khóa X đảm bảo nội dung và thời gian quy định.

Theo: binhthuan.gov.vn
  CÁC TIN TỨC KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
38

Lượt truy cập:
4976214
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn