TIN TỨC & SỰ KIỆN
NHIỀU Ý KIẾN ĐÓNG GÓP TÂM HUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XIV (15-10-2020)

(binhthuan.gov.vn) Tiếp tục chương trình phiên làm việc ngày thứ nhất (14/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tập trung tham luận tại hội trường với nhiều nội dung quan trọng.

Đa số các ý kiến thảo luận đều thống nhất cao với Báo cáo chính trị và các báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ khóa XIII trình tại Đại hội. Theo đó, các văn kiện đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 chuẩn bị chu đáo, công phu; nội dung, bố cục có sự đổi mới trong cách thể hiện, vừa toàn diện, vừa súc tích, rõ ràng, cụ thể, đánh giá đúng mức tình hình mọi mặt của Đảng bộ, những kết quả và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã góp ý làm sâu sắc hơn những kết quả đạt được, chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm và những bài học kinh nghiệm; đồng thời cụ thể hóa chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề ra những giải pháp để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham luận về giải pháp nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới, ông Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho nhận định: Phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ có ý nghĩa rất quan trọng, phải được tiến hành kiên trì, quyết tâm và phối hợp đồng bộ, chặt chẽ; lấy phòng ngừa là cơ bản, lâu dài; lấy phát hiện là quan trọng, cấp bách. Để nâng cao chất lượng công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, cần phải đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, nhất là nâng cao trên cả 03 mặt: Nhận thức; thực hiện các biện pháp phòng ngừa; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh đối với vụ việc, vụ án tham nhũng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra, trước hết tập trung vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như: Quản lý đất đai, khoáng sản, vật liệu xây dựng thông thường, rừng, môi trường, quản lý tài chính, tài sản công…

Về phía Đảng đoàn HĐND tỉnh, ông Nguyễn Hoài Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh bày tỏ sự quan tâm về các giải pháp nhằm phát triển kinh tế tỉnh trong thời gian tới. Trong đó, trọng tâm là chú trọng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường; khuyến khích, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, lĩnh vực nghiên cứu đổi mới, sáng tạo. Xây dựng, phát triển mạnh hệ thống doanh nghiệp chế biến, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ và hệ thống doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại để giải quyết việc làm cho người lao động địa phương. Song song, quan tâm đầu tư phát triển toàn diện gắn với giảm nghèo bền vững. Khuyến khích, hỗ trợ nông dân ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất cây lương thực, cây ăn quả, nhất là cây thanh long để gia tăng năng suất và sản lượng. Khuyến khích, thu hút các dự án chế biến, tiêu thụ nông sản, nhất là chế biến thanh long thành thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm gắn với chuỗi giá trị sản phẩm....

Về giải pháp đột phá để phát triển công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản trong thời gian tới, ông Hà Lê Thanh Chung - Phó Giám đốc Sở Công thương cho rằng: Vấn đề đặt ra hiện nay là ngành công nghiệp của tỉnh phát triển chưa đồng bộ, tăng trưởng chủ yếu dựa vào công nghiệp năng lượng; công nghiệp chế biến, chế tạo và ngành công nghiệp khai khoáng phát triển chậm. Cùng đó, đa số các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo hoạt động trên địa bàn tỉnh có quy mô vừa và nhỏ, công nghệ còn lạc hậu, chưa có nhiều sản phẩm mới, khả năng cạnh tranh còn gặp nhiều khó khăn đối với thị trường trong nước và bị hạn chế bởi các rào cản kỹ thuật trong thương mại trong xuất khẩu…

Để tháo gỡ các vướng mắc hiện nay nhằm góp phần phát triển ngành công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến của tỉnh ngày càng bền vững hơn, theo ông Hà Lê Thanh Chung, cần tập trung phát triển công nghiệp, hạ tầng các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các công trình truyền tải điện, điện gió, điện mặt trời, khoáng sản gắn với quy hoạch kinh tế - xã hội của tỉnh. Rà soát sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới các cơ chế, chính sách đồng bộ theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa để khuyến khích thu hút đầu tư và khai thác tốt các nguồn lực phục vụ phát triển sản xuất công nghiệp. Triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp chế biến, ưu tiên đầu tư nâng cao giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản, nhất là các sản phẩm có lợi thế của địa phương phục vụ tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Đồng thời, huy động nhiều nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án giao thông, sân bay, cảng biển,...

Tham luận liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã nêu các giải pháp tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, với trọng tâm phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng cộng nghệ cao, gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó nhấn mạnh giai đoạn 2021 - 2025, phải xác lập được các vùng sản xuất tập trung đối với cây, con chủ lực, lợi thế. Trên cơ sở đó, xây dựng đề án phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ và xây dựng đề án phát triển vùng, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở các địa bàn có điều kiện thuận lợi. Xây dựng phương án phát triển hạ tầng thủy lợi, thủy sản và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, đề xuất đưa vào đầu tư công trung hạn phục vụ chiến lược, phát triển tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển nông thôn bền vững.

Ngoài ra, ứng dụng rộng rãi các giống cây trồng mới có năng suất cao, chất lượng tốt và khả năng chống chịu cao. Áp dụng quy trình quản lý cây trồng tổng hợp, VietGAP đối với cây trồng chủ lực như thanh long, điều, lúa, bắp, một số cây ăn quả và cây có giá trị kinh tế cao, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, an toàn và hiệu quả. Quan trọng nữa là cần thực hiện tốt các chính sách tín dụng, khuyến khích, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho nông nghiệp. Xác định các vùng có tiềm năng thế mạnh để khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp, các hợp tác xã và người dân có nhu cầu đầu tư vào sản xuất…

Bàn giải pháp để phát triển mạnh mẽ du lịch xứng tầm là ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian đến, ông Huỳnh Ngọc Tâm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch cho rằng: Du lịch Bình Thuận phải có những giải pháp kịp thời như: Cải thiện môi trường đầu tư; cải cách mạnh thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế, chính sách theo hướng thuận lợi cho việc thu hút đầu tư nhất là các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn quản lý du lịch chuyên nghiệp; đầu tư các dự án du lịch mang tính đặc trưng, những tổ hợp du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí, thể thao biển có quy mô lớn, chất lượng cao ở tỉnh.

Về mặt quản lý nhà nước, cần cơ cấu lại ngành du lịch dựa theo 6 nhóm vấn đề gồm: Xác định thị trường, cơ cấu sản phẩm, cơ cấu nguồn nhân lực, cơ cấu hệ thống doanh nghiệp, cơ cấu nguồn lực tài nguyên du lịch, cơ cấu hệ thống quản lý sản phẩm. Cần tăng cường đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng; kêu gọi đầu tư xây dựng các bến du thuyền, các khu vui chơi giải trí, mua sắm ngoài trời, trung tâm hội nghị triễn lãm..., các tuyến đường nối vào khu du lịch quốc gia. Cùng với đó, tăng cường quản lý đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh, ứng xử thân thiện, giải quyết tốt các vấn đề về môi trường tự nhiên, xã hội. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài…

Ngoài ra, các ý kiến tham luận cũng đã phân tích, làm sáng rõ, sâu sắc hơn và bổ sung nhiều nội dung quan trọng đối với từng lĩnh vực cụ thể, đặc biệt là các nội dung về 03 đột phá chiến lược; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng phát triển bền vững; đảm bảo an sinh xã hội; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, nông thôn, an ninh quốc phòng…, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày mai (15/10), Đại hội sẽ tiếp tục làm việc với các nội dung chính: Thảo luận Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu BCH Đảng bộ tỉnh; tiếp tục thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIII, dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV và dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIV…

Theo: binhthuan.gov.vn
  CÁC TIN TỨC KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
68

Lượt truy cập:
4938530
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn