TIN TỨC & SỰ KIỆN
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 (29-01-2018)

 Chiều ngày 26/01, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai chủ trì Hội nghị; cùng dự có lãnh đạo các Sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể tỉnh.

 

Trong năm 2017, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã bám sát định hướng hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương, tham mưu, tư vấn cho Chủ tịch UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác PBGDPL; kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xác định những nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Công tác phối hợp giữa các thành viên Hội đồng ngày càng được tăng cường...

Cũng trong năm qua, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đã tập trung tuyên truyền kịp thời các Luật, pháp lệnh mới được thông qua và các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh thiếu niên, phụ nữ, đồng bào dân tộc thiểu số... Qua đó, đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL; công tác phối hợp giữa các ngành chức năng; lựa chọn nội dung, hình thức, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp cho từng nhóm đối tượng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả…

 Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh trong năm qua; đồng thời, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế như: Công tác PBGDPL tại một số đơn vị, địa phương chưa sâu, chưa thường xuyên; đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở còn hạn chế về kỹ năng tuyên truyền, kinh nghiệm, uy tín trong cộng đồng dân cư; hoạt động tuyên truyền ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa có chuyển biến nhiều…

Về nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp năm 2013, các Luật, pháp lệnh mới được ban hành. Nhất là Bộ Luật Dân sự, Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015, Luật Đất đai, Luật Đấu giá tài sản…; các văn bản pháp luật về đầu tư, tài nguyên, môi trường, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, khiếu nại tố cáo và các văn bản khác có liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các Đề án và tổng kết việc hoàn thành các mục tiêu được giao tại Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn (2017 - 2021) trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, quan điểm, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL các cấp nhằm đảm bảo đúng thành phần theo quy định; xây dựng hoàn thiện quy chế hoạt động của Hội đồng các cấp theo hướng dẫn của Trung ương. Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL gắn với ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực…nhằm tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ, tuyên truyền viên kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành về pháp luật trong cán bộ và nhân dân.

 Theo: Báo Bình Thuận
  CÁC TIN TỨC KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
45

Lượt truy cập:
3981208
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn