TIN TỨC & SỰ KIỆN
XÂY DỰNG ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ MỘT SẢN PHẨM TỈNH BÌNH THUẬN NĂM 2019-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 (23-05-2019)

Sáng 22/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong chủ trì họp trực tuyến với các địa phương trong tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận năm 2019-2020, định hướng đến năm 2030”. Cùng dự có đại diện các sở, ngành liên quan.

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế thực hiện, trong đó Nhà nước sẽ đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện cũng như định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ, quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, để xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận năm 2019-2020, định hướng đến năm 2030”, sở đã tiến hành khảo sát thông tin, tổ chức hội thảo và gửi phiếu lấy ý kiến góp ý của các sở, ngành, các chuyên gia về các lĩnh vực có liên quan.

Theo dự thảo đề án, để phát triển sản phẩm OCOP, giai đoạn 2019 - 2020, sẽ công nhận/chứng nhận 03 sản phẩm 5 sao cấp quốc gia; 32 sản phẩm 3 - 4 sao cấp tỉnh. Lựa chọn, hoàn thiện/nâng cấp 08 - 10 sản phẩm thế mạnh trong nông nghiệp và dịch vụ du lịch nông thôn hiện có của các địa phương. Đồng thời xây dựng 01 - 02 dịch vụ du lịch cộng đồng. Lựa chọn củng cố, phát triển 25 - 30 tổ chức kinh tế sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông nghiệp hiện có của các địa phương tham gia OCOP. Xây dựng nhãn hiệu cho 3 - 5 sản phẩm. Giai đoạn năm 2021-2025, tầm nhìn 2030 sẽ đánh giá hiệu quả của giai đoạn 1, duy trì các sản phẩm hiệu quả giai đoạn 1 và phát triển thêm 24 sản phẩm mới giai đoạn 2 và một số sản phẩm đề xuất khác, trong đó định hướng nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm sau chế biến của thanh long và nâng cấp sản phẩm có sức cạnh tranh trung bình. Phát triển mới 30 - 40 tổ chức kinh tế tham gia OCOP. Tăng cường và phát triển 8 chuỗi giá trị sản phẩm.

Tại cuộc họp, đa số ý kiến đều thống nhất với nội dung dự thảo đề án mà đơn vị tư vấn đã trình bày. Tuy nhiên một số ý kiến cũng đề nghị phần giải pháp cần phản ánh cụ thể hơn; cần phân công nhiệm vụ cho phù hợp với chức năng của sở, ngành liên quan; đồng thời tiếp tục rà soát ưu tiên những sản phẩm đã đăng ký nhãn hiệu bảo hộ sản phẩm; rà soát bổ sung thêm điểm bán hàng ở khu vực Hòn Rơm - Mũi Né, chợ đầu mối thị xã La Gi;…

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Tuấn Phong nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận năm 2019-2020, định hướng đến năm 2030”. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp tại cuộc họp, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện đề án.

Theo: binhthuan.gov.vn 
  CÁC TIN TỨC KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
149

Lượt truy cập:
4241050
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn