TIN TỨC & SỰ KIỆN
HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN CHÍNH PHỦ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019 (02-01-2019)

Sáng ngày 28/12/2018, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước để triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương…

Tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận, dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Ngọc Hai - Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Quang Hai và Đỗ Hữu Quy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lương Văn Hải; lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

 

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận

Năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; hoàn thành 12/12 chỉ tiêu, kế hoạch, trong đó có 9 chỉ tiêu vượt, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân; tạo nền tảng để kinh tế - xã hội nước ta bứt phá trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020).

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2018 của nước ta đạt 7,08%, GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD. Trong đó, khu vực nông nghiệp tăng 3,76%, công nghiệp xây dựng tăng 8,85%, dịch vụ tăng 7,03%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,7%. Thu ngân sách Nhà nước vượt trên 6% so với dự toán và tăng khoảng 9% so với thực hiện năm 2017, chi ngân sách Nhà nước được kiểm soát ở mức 3,6%. Tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng 11,2%, tương đương 33,5% GDP. Tổng kiêm ngạch xuất khẩu ước đạt 244,7 tỷ USD, tăng 13,8%; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 237,5% tỷ USD, tăng 11,5%.

Bên cạnh đó, việc thực hiện 3 đột phá chiến lược cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được hoàn thiện. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, nhiều công trình trọng điểm, công trình lớn được hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng. Hạ tầng đô thị phát triển mạnh, tỷ lệ đô thị hóa ước 38,4%. Sản xuất và cung ứng điện tăng mạnh, đạp ứng yêu cầu sản xuất và tiêu dùng. Chất lượng nhân lực ngày càng được cải thiện, tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 58,6%. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện…

Các chính sách xã hội được thực hiện đồng bộ, hiệu quả; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân được cải thiện. Thực hiện tốt chính sách người có công; hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho trên 178 nghìn hộ. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 5,35%. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt kết quả tích cực; trong năm 2018 đã giải quyết việc làm cho khoảng 1,65 triệu người, trong đó đưa khoảng 142 nghìn người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Mạng lưới khám, chữa bệnh được tập trung đầu tư, nâng số giường bệnh trên 1 bận dân lên 26,5 giường. Chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế ước vượt 87,7%. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, đào tạo bậc đại học được đổi mới. Ứng dụng khoa học công nghệ được đẩy mạnh theo hướng tiếp cận cách mạng công nghệ lần thứ 4. Công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại được trung chỉ đạo; do đó đã phát huy sức mạnh tổng hợp, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và lợi ích quốc gia, góp phần nâng cao vị thế của đất  nước; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm…

Theo dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện 12 chỉ tiêu chủ yếu, gồm: Tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 6,8%; tốc độ tăng CPI dưới 4%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội so với GDP là 34%; tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu từ 8 - 10%; tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất nhập khẩu dưới 2% so với chỉ tiêu dưới 3%,…

Để thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Quốc hội giao, dự thảo Nghị quyết đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với 45 nhiệm vụ, giải pháp và 188 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có những giải pháp đáng chú ý như: Tăng trưởng tín dụng đi đôi với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, nhất là các lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh bao phủ tín dụng, đẩy lùi tín dụng "đen”. Khơi thông nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông, điện, năng lượng. Phát huy vai trò động lực phát triển của các đô thị, thực hiện thí điểm các mô hình phát triển đô thị như đô thị thông minh, đô thị xanh... Phát triển bứt phá hạ tầng viễn thông, Internet băng rộng, mạng di động 5G. Hoàn thiện chính sách giảm nghèo, ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Chú trọng nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân và các thiết chế văn hóa, thể thao tại các khu công nghiệp.

Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh, giảm quá tải bệnh viện, tăng sự hài lòng của người dân. Kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, bất cập, không để độc quyền, lãng phí trong in, phát hành, sử dụng sách giáo khoa. Tổ chức các kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chất lượng. Tiếp tục xử lý căn cơ vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Thực hiện nghiêm trách nhiệm tiếp công dân của người đứng đầu. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án tham nhũng, thu hồi triệt để tài sản bị thất thoát; kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng "tham nhũng vặt"

 

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Năm 2018, nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, có thể nói là toàn diện, đáng mừng trên hầu hết các lĩnh vực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị trong năm 2019, Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương cần phấn đấu đạt kết quả cao hơn năm 2018. 

Để đạt được các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong năm 2019, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đề nghị Chính phủ, các Bộ, ngành và địa phương cần thực hiện nhiệm tốt một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường; duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế.

Quan tâm hơn nữa và có biện pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa đối với việc xây dựng và phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội, xây dựng con người theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực này.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo: binhthuan.gov.vn
  CÁC TIN TỨC KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
84

Lượt truy cập:
4198464
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn