THÔNG TIN CHUNG
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU TIỀN HỌC PHÍ CÁC LỚP ĐẠI HỌC LUẬT LLT44PTTC VÀ LHK44PT (03-11-2022)
  CÁC THÔNG TIN KHÁC:

 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRẢ TIỀN HỌC BỔNG TỪ THÁNG 5/2021 ĐẾN THÁNG 12/2021 CHO HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ KHÓA 13,14,15 VÀ KHÓA 16 (13-12-2022)
 LỊCH THI KẾT THÚC MÔN CÁC LỚP ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC - THÁNG 12/2022 (Tại trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận) (13-12-2022)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TRẢ TIỀN LỄ PHỤC TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 5/2021; LỆ PHÍ XÉT TUYỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT VÀ ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM (LẦN 2) (30-11-2022)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN TRẢ TIỀN NỘI TRÚ KTX HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020-2021; TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ CHO HSSV CÁC KHÓA 12,13,14,15 VÀ 16 (LẦN 2) (30-11-2022)
 CÔNG BỐ KẾT QUẢ XÉT HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ PHỔ THÔNG VÀ XÉT TỐT NGHIỆP - ĐỢT THÁNG 11/2022. (16-11-2022)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU TIỀN HỌC PHÍ CÁC LỚP ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Đ16H3B, Đ16H4B VÀ Đ16H5B (03-11-2022)
 CÔNG BỐ ĐIỂM THI KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ PHỔ THÔNG - ĐỢT THÁNG 10/2022. (01-11-2022)
 DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH VĂN HOÁ PHỔ THÔNG - ĐỢT THÁNG 10/2022. (25-10-2022)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
239

Lượt truy cập:
6556882
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn