Thông tin học bổng
Giới thiệu Quỹ học bổng Phát triển kỹ năng nghề (04-05-2016)

QUỸ HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ
 
 
       1. Quá trình thành lập Quỹ học bổng “Phát triển kỹ năng nghề”
 
       Từ khi đi vào hoạt động năm 2007, Trường Trung cấp nghề Bình Thuận nay là Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận đã quan tâm hỗ trợ một phần chi phí học tập cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Để có nguồn kinh phí hỗ trợ kịp thời; bắt đầu từ năm 2008, Trường đã vận động các Doanh nghiệp và các nhà hảo tâm ủng hộ, đóng góp, kể từ đó Quỹ học bổng “Phát triển kỹ năng nghề” được hình thành đến nay.
 
       2. Mục đích
 
       Nhằm thực hiện các hoạt động khuyến học, khuyến tài. Trong đó, chủ yếu là tài trợ học bổng, trợ cấp cho Học sinh, sinh viên (HSSV) đặc biệt khó khăn nhưng có ý chí vươn lên trong học tập; HSSV có thành tích và cống hiến xuất sắc trong quá trình học tập, rèn luyện tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận.
 
       3. Ý nghĩa
 
       Giúp đỡ, động viên, khuyến khích HSSV vượt qua hoàn cảnh, phát huy khả năng, năng lực của bản thân để học tập và rèn luyện tốt, góp phần phát triển sự nghiệp đào tạo. Quỹ học bổng đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện cho việc tiếp nhận tài trợ tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận được thuận lợi. Từ đó, thu hút được sự quan tâm, hỗ trợ của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm dành cho HSSV của trường; Công tác quản lý quỹ được công khai minh bạch và hiệu quả.
 
       4. Tên gọi và địa vị pháp lý của Quỹ học bổng
 
       4.1. Tên gọi: QUỸ HỌC BỔNG PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ
 
       4.2. Địa vị pháp lý: Quỹ học bổng Phát triển kỹ năng nghề thuộc Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận, được thành lập theo Quyết định số 58/QĐ-TCĐN ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Hiệu trưởng Nhà trường.
 
       4.3. Số tài khoản: 102010002458614 Tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận.
 
       5. Đối tượng áp dụng
 
       5.1. HSSV học tại trường Cao đẳng nghề Bình Thuận và các nhà tài trợ.
 
       5.2. Quy định này không áp dụng đối với các hình thức sau:
 
       - Tài trợ trực tiếp cho HSSV không thông qua Trường.
 
       - Tài trợ cho HSSV đi tham quan, du lịch, giao lưu hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoài chương trình đang học tại Trường.
 
       - Các tài trợ cho hoạt động chung của Trường.
 
       6. Phạm vi điều chỉnh
 
       Học bổng trợ cấp là nguồn kinh phí của các nhà tài trợ. Nhà trường tiếp nhận, quản lý kinh phí tài trợ để cấp học bổng và trợ cấp cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có ý chí vươn lên trong học tập.
 
       7. Tiếp nhận và Quản lý Quỹ học bổng
 
       7.1. Toàn bộ kinh phí và hiện vật được tài trợ để cấp học bổng, trợ cấp cho HSSV được quản lý, sử dụng thông qua phòng Kế hoạch - Tài chính và được cập nhật, theo dõi thường xuyên trên website và mạng nội bộ của Trường.
 
       7.2. Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng sau khi thương thảo tiếp nhận học bổng, trợ cấp của các nhà tài trợ có trách nhiệm chuyển nộp kinh phí và hiện vật được tài trợ về phòng Kế hoạch - Tài chính của Trường. Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm quản lý, theo dõi sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích nguồn kinh phí Quỹ học bổng.
 
       7.3. Phương thức tiếp nhận: Bằng tiền mặt tại Phòng Kế hoạch - Tài chính hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận số 102010002458614 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận.
 
       8. Nguồn kinh phí
 
       8.1. Nguồn tài trợ, đóng góp của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hảo tâm ngoài xã hội (gồm cả cựu HSSV).
 
       8.2. Nguồn đóng góp, ủng hộ, tài trợ của công chức, viên chức, người lao động và HSSV với tinh thần tự nguyện theo sự kêu gọi của nhà trường hàng năm.
 
       8.3. Các khoản thu từ việc tổ chức các hoạt động gây quỹ, đầu tư sinh lợi từ nguồn tài chính của Quỹ học bổng.
 
       8.4. Nguồn kinh phí của Quỹ học bổng không bao gồm các khoản kinh phí tài trợ trực tiếp cho HSSV không thông qua Trường; tài trợ cho HSSV tham gia tham quan, du lịch, giao lưu hoặc các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngoài chương trình đang học tại Trường; các tài trợ cho hoạt động chung của Trường.
 
       9. Đối tượng xét cấp học bổng, trợ cấp
 
       9.1. HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa hoặc mồ côi cha (hoặc mẹ) nhưng người còn lại không có khả năng lao động, không có nguồn chu cấp đảm bảo cho các chi phí học tập và sinh hoạt.
 
       9.2. HSSV bị tàn tật, bị suy giảm về khả năng lao động từ 41% trở lên, có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của nhà nước.
 
       9.3. HSSV là người dân tộc thiểu số sống tại vùng đặc biệt khó khăn hoặc người tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú).
 
       9.4. HSSV gặp rủi ro đột xuất có hoàn cảnh khó khăn như bị tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn...
 
       9.5. HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo và có hoàn cảnh khó khăn khác (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú).
 
       9.6. HSSV con các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú).
 
       9.7. HSSV thuộc gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học tại Trường.
 
       9.8. HSSV có thành tích xuất sắc, trong học tập, nghiên cứu khoa học.
 
       9.9. HSSV có những cống hiến đặc biệt cho Trường trong các lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động đoàn thể, quần chúng.
 
       9.10. HSSV có những đóng góp đặc biệt trong các lĩnh vực khác cho Trường và xã hội.
 
       9.11. Các đối tượng HSSV khác do Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng quyết định hoặc do các nhà tài trợ đề xuất, kiến nghị xuất phù hợp với Quy định hoạt động của Quỹ học bổng và quy định của Nhà trường.
 
       10. Điều kiện xét cấp học bổng
 
       10.1. Đúng đối tượng theo quy định tại mục 8 và đáp ứng đầy đủ hồ sơ, tiêu chí, tiêu chuẩn của từng đợt xét trao theo nội dung công văn thông báo.
 
       10.2. Được Hội đồng Quản lý Quỹ học bổng xét chọn và phê duyệt từ danh sách đề xuất của các khoa và các đơn vị liên quan trong Trường.
 
       10.3. Không vi phạm pháp luật; không vi phạm nội quy, quy định của Trường từ mức khiển trách trở lên, không nghỉ học không có lý do chính đáng buổi nào; tham gia đầy đủ các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, hội họp, sinh hoạt ngoại khóa, công tác xã hội và các phong trào do Đoàn Thanh niên và Trường tổ chức.
 
       11. Các đợt xét trao học bổng, trợ cấp
 
       11.1. Học bổng, trợ cấp tài trợ xét trao định kỳ: Được trao định kỳ hàng năm, kinh phí trích từ Quỹ học bổng, cụ thể nhân dịp khai giảng năm học.
 
       11.2. Học bổng, trợ cấp tài trợ xét trao đột xuất: Trao cho HSSV gặp hoàn cảnh rủi ro đột xuất như tai nạn, ốm đau, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn nhằm hỗ trợ, động viên, giúp đỡ HSSV.
 
       11.3. Trao cho HSSV do đạt thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao hoặc có những cống hiến đặc biệt cho Trường, xã hội. Học bổng được trao nhằm kịp thời ghi nhận, khuyến khích, động viên, biểu dương thành tích của HSSV.
 
       12. Các trường hợp bị ngừng cấp học bổng
 
       12.1. HSSV bị Trường kỷ luật từ khiển trách trở lên.
 
       12.2. HSSV không đủ điều kiện để xét cấp học bổng theo quy định của Trường.
 
       12.3. HSSV nghỉ học quá thời gian quy định; chuyển trường hoặc đi du học nước ngoài.
 
       12.4. HSSV tình nguyện thôi nhận học bổng vì các lý do chính đáng.  CÁC THÔNG TIN KHÁC:

 Thu quỹ học bổng (04-05-2016)
 Chi quỹ học bổng (04-05-2016)
 Danh sách HSSV được trợ cấp học bổng (04-05-2016)


 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
247

Lượt truy cập:
6556892
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn