HỆ THỐNG ĐÀO TẠO
NGHỀ SỬA CHỮA MÁY TÍNH (17-06-2010) 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Nghề SỬA CHỮA MÁY TÍNH (Mã nghề: 40480101)
Thời gian đào tạo: 02 năm (TN THPT)
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc chương trình học, học sinh có khả năng:
- Lắp ráp, cài đặt, sửa chữa và bảo trì  máy vi tính;
- Phân tích, đánh giá và đ­ưa ra giải pháp xử lý các sự cố, tình huống trong máy vi tính;
- Ngoài ra, được trang bị các kiến thức cơ bản về điện, điện tử, đồ họa, internet, lập trình và mạng.
- Có thể làm việc trong các công ty lắp ráp, cài đặt, kiểm tra, bảo trì máy tính và mạng máy tính; Các đơn vị doanh nghiệp, hành chánh sự nghiệp với vai trò một chuyên viên CNTT.
Chương trình môn học-mô-đun:
 

STT
Mã MH/MĐ
Tên Môn học/Môđun
Thời gian của MH/MĐ
(giờ)
Hệ số môn học
Thời gian đào tạo
Tổng số
Trong đó
Năm 1
Năm 2
LT
TH
HK1
HK 2
HK 1
HK 2
 
I
Các môn học chung
180
138
42
 
X
 
 
 
1
MHC 01
Chính trị
30
30
 
 
X
 
 
 
2
MHC 02
Pháp  luật
15
15
 
2
X
 
 
 
3
MHC 03
Giáo dục thể chất
30
3
27
1
X
 
 
 
4
MHC 04
Giáo dục quốc phòng
45
30
15
1
X
 
 
 
5
MHC 06
Ngoại ngữ
60
60
 
2
X
 
 
 
 
II
Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
2370
845
1525
4
 
 
 
 
 
II.1
Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
845
360
485
 
 
 
 
 
1
MH 0106
Tin học đại cương
75
30
45
3
X
 
 
 
2
MĐ 0107
Tin học văn phòng
120
40
80
5
X
 
 
 
3
MH 0108
Điện căn bản
60
20
40
3
X
 
 
 
4
MH 0109
Kỹ thuật đo lường
45
30
15
2
X
 
 
 
5
MH 0110
Kỹ năng mềm 1
30
5
25
1
X
 
 
 
6
MH 0111
Toán ứng dụng
60
45
15
3
X
 
 
 
7
MH 0112
Ngôn ngữ lập trình
105
40
65
4
X
 
 
 
8
MĐ 0113
Internet
45
15
30
2
 
X
 
 
9
MH 0114
Anh văn chuyên ngành
90
45
45
4
 
X
 
 
10
MH 0115
Kỹ thuật điện tử
125
45
80
5
 
X
 
 
11
MH 0116
Kiến trúc máy tính
90
45
45
4
 
X
 
 
 
II.2
Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề
1525
485
1040
 
 
 
 
 
12
MH 0117
Mạng máy tính
90
40
50
4
 
X
 
 
13
MH 0118
Cơ sở dữ liệu
60
40
20
3
 
X
 
 
14
MĐ 0119
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
115
35
80
4
 
X
 
 
15
MH 0120
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
60
40
20
3
 
X
 
 
16
MH 0121
Kỹ thuật xung số
125
45
80
5
 
 
X
 
17
MĐ 0122
Thiết kế mạch in
75
30
45
3
 
 
X
 
18
MĐ 0123
Lắp ráp và cài đặt máy tính
105
30
75
4
 
 
X
 
19
MĐ 0124
Quản trị mạng
165
45
120
6
 
 
X
 
20
MĐ 0125
Sửa chữa máy tính
135
45
90
5
 
 
X
 
21
MĐ 0126
Kỹ thuật sửa chữa màn hình
125
45
80
5
 
 
 
X
22
MH 0127
Kỹ năng mềm 2
15
0
15
1
 
 
 
X
23
MĐ 0128
Sửa chữa bộ nguồn
60
30
30
3
 
 
 
X
24
MĐ 0129
Sửa chữa máy in và thiết bị ngoại vi
135
45
90
5
 
 
 
X
25
MĐ 0130
Thực tập tốt nghiệp
260
 15
245
7
 
 
 
X
Tổng cộng
2550
983
1567
 
 
 
 
 

 
   CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
37

Lượt truy cập:
4935983
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn