HỆ THỐNG ĐÀO TẠO
NGHỀ LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (17-06-2010) 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP
Nghề LẬP TRÌNH MÁY TÍNH (Mã nghề: 40480204)
Thời gian đào tạo: 02 năm (TN THPT)
Mục tiêu:
Sau khi kết thúc chương trình học, học sinh có khả năng:
 
- Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác văn phòng, khai thác được các thông tin trên mạng;
- Xây dựng một ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nghiệp vụ quản lý;
- Sử dụng thành thạo một số ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay;
- Xây dựng được 1 Web site hoàn chỉnh;
- Có thể làm việc trong các công ty thiết kế hoặc gia công, tư vấn phần mềm và website; Các đơn vị kinh doanh hoặc hành chánh sự nghiệp ở vai trò một chuyên viên phân tích, thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống xử lý phần mềm
Chương trình môn học/mô-đun:
 
STT
MH/MĐ
Tên Môn học/Mô-đun
Thời gian của MH/MĐ (giờ)
Hệ số
môn
học
Thời gian đào tạo
Tổng số
Trong đó
Năm 1
Năm 2
LT
TH
HK1
HK 2
HK 1
HK 2
 
I
Các môn học chung
 
 
 
 
 
 
 
 
1
MHC 01
Chính trị
30
30
 
2
X
 
 
 
2
MHC 02
Pháp  luật
15
15
 
1
X
 
 
 
3
MHC 03
Giáo dục thể chất
30
3
27
1
X
 
 
 
4
MHC 04
Giáo dục quốc phòng
45
30
15
2
X
 
 
 
5
MHC 06
Ngoại ngữ
60
60
 
4
X
 
 
 
 
II
Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
2370
795
1575
 
 
 
 
 
 
II.1
Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
450
185
265
 
 
 
 
 
6
MH 0401
Tin học đại cương
75
30
45
3
X
 
 
 
7
MĐ 0402
Tin học văn phòng
120
30
90
4
X
 
 
 
8
MH 0403
Lập trình căn bản
120
45
75
5
X
 
 
 
9
MH 0404
Toán rời rạc
60
45
15
3
X
 
 
 
10
MĐ 0405
Phần cứng máy tính
45
30
15
2
X
 
 
 
11
MH 0406
Kỹ năng mềm 1
30
5
25
2
X
 
 
 
 
II.2
Các môn học, mô đun  chuyên môn nghề
1920
610
1310
 
 
 
 
 
12
MH 0407
Lập trình hướng đối tượng
75
30
45
3
 
X
 
 
13
MH 0408
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
90
30
60
4
 
X
 
 
14
MH 0409
Cơ sở dữ liệu
90
60
30
5
 
X
 
 
15
MĐ 0410
Đồ họa ứng dụng
150
30
120
5
 
X
 
 
16
MH 0411
Mạng căn bản
60
40
20
3
 
X
 
 
17
MĐ 0412
Lập trình quản lý 1
(ACCESS 1)
75
15
60
3
 
X
 
 
18
MĐ 0413
Lập trình quản lý 2
(ACCESS 2)
90
30
60
4
 
X
 
 
19
MĐ 0414
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 1 (MS SQL SERVER)
75
30
45
3
 
 
X
 
20
MH 0415
Anh văn chuyên ngành
60
40
20
3
 
 
X
 
21
MĐ 0416
Thiết kế Web
120
30
90
4
 
 
X
 
22
MĐ 0417
Lập trình Window 1 (C#, VB.Net)
120
45
75
6
 
 
X
 
23
MH 0418
Quản trị mạng
165
45
120
6
 
 
X
 
24
MH 0419
Lập trình Windows 2 (Ado.Net)
120
40
80
5
 
 
X
 
25
MH 0420
Kỹ năng mềm 2
15
0
15
1
 
 
 
X
26
MH 0421
Phân tích thiết kế hệ thống thông tin
60
40
20
3
 
 
 
X
27
MĐ 0422
Bảo trì máy tính
165
45
120
6
 
 
 
X
28
MH 0423
Lập trình Web
150
45
105
6
 
 
 
X
29
MĐ 0424
Thực tập sản xuất
240
15
225
7
 
 
 
X
Tổng cộng
2550
933
1617
 
 
 
 
 
 
 
   CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
27

Lượt truy cập:
4935955
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn