HỆ THỐNG ĐÀO TẠO
NGHỀ QUẢN TRỊ KHU RESORT HỆ LIÊN THÔNG (24-02-2021)MÃ MH, MĐ

Tên môn học, môđun

Tín chỉ

Thời gian học tâp (giờ)

Tự học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

1

2

LT

TH

Kiểm tra

I

Các môn học chung

10

195

96

87

12

242

60

135

000115

Chính trị

3

45

35

7

3

75

 

45

380116

Pháp luật

1

15

11

3

1

24

 

15

811117

Giáo dục thể chất

1

30

2

26

2

18

 

30

861118

Giáo dục quốc phòng - an ninh

3

45

30

12

3

68

 

45

220119

Anh văn

1

30

14

14

2

36

30

 

481120

Tin học

1

30

4

25

1

21

30

 

III.

Các môn học chuyên môn

17

510

75

430

5

255

285

225

811343

Nghiệp vụ phục vụ Bar

3

75

15

59

1

60

75

 

810348

Quản trị lễ tân

2

45

15

29

1

45

45

 

811364

Tiếng anh chuyên ngành

5

120

30

88

2

105

120

 

810347

Quản trị buồng

2

45

15

29

1

45

45

 

813455

Thực tập nghề nghiệp tại cơ sở

5

225

 

225

 

 

 

225

IV.1.

Ngoại ngữ 2 (Sinh viên chọn 1 trong 2)

4

90

30

58

2

90

0

90

811369

Tiếng Nga

4

90

30

58

2

90

 

90

811370

Tiếng Trung

4

90

30

58

2

90

 

 

Tổng cộng

31

795

201

575

19

587

345

450
  CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
251

Lượt truy cập:
6556842
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn