HỆ THỐNG ĐÀO TẠO
NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HỆ LIÊN THÔNG (24-02-2021)STT

Mã MH, MĐ

Tên môn học,

mô đun

Số tín chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Giờ tự học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

1

2

I. Các môn học chung

10

195

96

87

12

242

60

135

1

 000107

Chính trị

3

45

35

7

3

75

 

45

2

 380108

Pháp luật

1

15

11

3

1

24

 

15

3

 811109

Giáo dục thể chất

1

30

2

26

2

18

 

30

4

 861110

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3

45

30

12

3

68

 

45

5

 220111

Anh văn

1

30

14

14

2

36

30

 

6

 481112

Tin học

1

30

4

25

1

21

30

 

II. Các môn học cơ sở

4

60

48

8

4

120

60

 

7

520273

Mạch điện 2

2

30

23

5

2

60

30

 

8

520276

Năng lượng tái tạo

2

30

25

3

2

60

30

 

III. Các mô đun chuyên môn

28

690

225

439

26

570

285

405

9

521391

Truyền động điện

3

60

30

27

3

75

60

 

10

521328

Điện tử ứng dụng

4

90

30

56

4

90

90

 

11

521360

Kỹ thuật cảm biến

3

60

30

27

3

75

60

 

12

521331

Điều khiển lập trình cỡ nhỏ

3

75

15

57

3

60

75

 

13

521390

Trang bị điện 2

3

75

15

57

3

60

75

 

14

521329

Điều khiển điện - khí nén

4

105

15

86

4

75

 

105

15

521371

Lập trình PLC nâng cao

3

75

15

57

3

60

 

75

16

521316

CAD kỹ thuật điện

3

60

30

27

3

75

 

60

17

522376

Đồ án tốt nghiệp

2

90

45

45

 

 

 

90

Tổng cộng

42

945

369

534

42

932

480

465
  CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
252

Lượt truy cập:
6556840
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn