HỆ THỐNG ĐÀO TẠO
NGHỀ KỸ THUẬT MÁY LẠNH HỆ LIÊN THÔNG (24-02-2021)TT

Mã MH, MĐ

Tên môn học,

 mô đun

Số tín
chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Giờ tự học

Học kỳ

Tổng
 số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

1

2

   I. Các môn học chung

10

195

96

87

12

242

60

135

1

 000107

Chính trị

3

45

35

7

3

75

 

45

2

 380108

Pháp luật

1

15

11

3

1

24

 

15

3

 811109

Giáo dục thể chất

1

30

2

26

2

18

 

30

4

 861110

Giáo dục quốc phòng-an ninh

3

45

30

12

3

68

 

45

5

 220111

Anh văn

1

30

14

14

2

36

30

 

6

 481112

Tin học

1

30

4

25

1

21

30

 

   II. Các môn học, mô đun cơ sở

9

180

87

84

9

225

180

 

7

520219

Cơ sở kỹ thuật điện

3

45

42

 

3

90

45

 

8

511210

Vẽ kỹ thuật Autocad

2

45

15

28

2

45

45

 

9

521270

Lập trình PLC

4

90

30

56

4

90

 90

 

   III. Các môn học, mô đun chuyên môn

24

570

195

353

22

540

255

315

10

521325

Điện tử chuyên ngành

4

90

30

56

4

90

 90

 

11

521321

Công nghệ làm lạnh mới

2

45

15

28

2

45

 45

 

12

521392

Vận hành và sửa chữa HTML công nghiệp

5

120

30

85

5

105

120 

 

13

520386

Tính toán, thiết kế lắp đặt HTML

6

135

45

84

6

135

 

 135

14

520387

Tính toán, thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống ĐHKK

5

90

60

25

5

135

 

 90

15

522377

Đồ án tốt nghiệp

2

90

15

75

 

 

 

 90

Tổng cộng

43

945

378

524

43

1.007

495

450
  CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
256

Lượt truy cập:
6556838
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn