HỆ THỐNG ĐÀO TẠO
NGHỀ QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH HỆ LIÊN THÔNG (24-02-2021)STT

Mã MH, MĐ

Tên môn học, môđun

Số tín chỉ

Thời gian học tập
(giờ)

Giờ tự học

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

 

LT

TH

Thi / kiểm tra

1

2

I. Các môn học,mô đun chung

10

195

96

87

12

242

60

135

1

000115

Chính trị

3

45

35

7

3

75

 

45

2

380116

Pháp luật

1

15

11

3

1

24

 

15

3

811117

Giáo dục thể chất

1

30

2

26

2

18

 

30

4

861118

Giáo dục quốc phòng và an ninh

3

45

30

12

3

68

 

45

5

220119

Anh văn

1

30

14

14

2

36

30

 

6

481120

Tin học

1

30

4

25

1

21

30

 

II. Các môn học, mô đun cơ sở

4

90

30

58

2

90

90

0

1

481205

Kỹ thuật điện - Điện tử

4

90

30

58

2

90

90

 

III. Các môn học, mô đun chuyên môn

18

420

140

272

8

450

180

240

1

481320

Thiết kế, xây dựng mạng không dây

4

90

30

58

2

90

90

 

2

481314

Quản trị mạng Windows Server nâng cao

5

120

40

78

2

135

 

120

3

481324

Truyền thoại qua IP

5

120

40

78

2

135

 

120

4

481325

Xây dựng và cấu hình hệ thống tường lửa

4

90

30

58

2

90

90

 

IV. Các môn học, mô đun tự chọn
(Sinh viên chọn 1 trong 2 MH,MĐ)

4

90

30

58

2

90

 90

1

481303

Cấu hình và quản trị thiết bị mạng

4

90

30

58

2

90

90

 

2

481302

Bảo trì hệ thống mạng

4

90

30

58

2

90

 90

 

V. Thực tập cơ sở

4

160

0

160

0

0

0

160

1

483423

Thực tập nghề nghiệp tại sơ sở sản xuất

4

160

0

160

 

 

 

160

Tổng cộng

40

955

296

635

24

872

420

535
  CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
252

Lượt truy cập:
6556836
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn