HỆ THỐNG ĐÀO TẠO
NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP HỆ LIÊN THÔNG (24-02-2021)MÃ MH, MĐ

Tên môn học, môđun

Tín chỉ

Thời gian học tâp (giờ)

 

Học kỳ

Tổng số

Trong đó

 

1

2

LT

TH

Kiểm tra

Tự học

I

Các môn học chung

10

195

96

87

12

242

60

135

000115

Chính trị

3

45

35

7

3

75

 

45

380116

Pháp luật

1

15

11

3

1

24

 

15

811117

Giáo dục thể chất

1

30

2

26

2

18

 

30

861118

Giáo dục quốc phòng - an ninh

3

45

30

12

3

68

 

45

220119

Anh văn

1

30

14

14

2

36

30

 

481120

Tin học

1

30

4

25

1

21

30

 

II.

Các môn học cơ sở

2

45

15

29

1

45

45

0

340255

Xác suất thống kê

2

45

15

29

1

45

45

 

III.

Các môn học chuyên môn

21

615

90

520

5

225

270

345

340341

Tài chính doanh nghiệp

2

45

15

29

1

45

45

 

340309

Kế toán doanh nghiệp 3

2

45

15

29

1

45

45

 

340312

Kế toán quản trị

2

45

15

29

1

45

45

 

340345

Thực hành kế toán doanh nghiệp

3

90

 

89

1

45

90

 

340315

Kiểm toán

2

45

15

29

1

45

45

 

343448

Thực tập nghề nghiệp

5

225

 

225

 

 

 

225

342302

Báo cáo tài chính

5

120

30

90

 

 

 

120

IV.

Môn học tự chọn (sinh viên chọn 1 trong 2 môn)

2

45

15

29

1

45

45

0

340224

Phân tích hoạt động kinh doanh

2

45

15

29

1

45

45

 

340230

Quản trị doanh nghiệp

2

45

15

29

1

45

 

45

Tổng cộng

37

900

216

665

19

557

420

480
  CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/


 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
249

Lượt truy cập:
6556834
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn