BIỂU MẪU
Biểu mẫu Phòng Hành chính-Quản trị (07-01-2017)

STT

Biểu mẫu Phòng Hành chính - Quản trị

Tải về

01

Bảng tổng hợp nhu cầu văn phòng phẩm theo quí

Download

02

Bảng tổng hợp nhu cầu bảo trì, sửa chữa thiết bị phục vụ giảng dạy

Download

03

Kế hoạch nhu cầu bảo trì, sửa chữa thiết bị phục vụ giảng dạy

Download

04

Giấy đề nghị mua sắm vật tư, dụng cụ, công cụ của Khoa theo học kỳ

Download

05

Tờ trình phê duyệt mua sắm vật tư, dụng cụ, công cụ của Khoa theo học kỳ.

Download

06

Giấy đề nghị mua sắm thiết bị thực tập của Khoa phục vụ công tác giảng dạy theo năm học

Download

07

Tờ trình phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị khoa phục vụ công tác giảng dạy theo năm học

Download

08

Biên bản chọn nhà cung ứng

Download

09

Bảng tiêu chí đánh giá nhà cung ứng thiết bị, vật tư, công cụ

Download

10

Biên bản giao nhận tài sản, thiết bị

Download

11

Bảng kê khai sản phẩm thực tập

Download

12

Biên bản giao nhận vật tư, công cụ, dụng cụ

Download

13

Phiếu báo hỏng, mất thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ

Download

14

Biên bản xác định hư hỏng, mất thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ

Download

15

Giấy đề nghị V/v mượn thiết bị, công cụ, dụng cụ

Download

16

Giấy đề nghị V/v thu hồi thiết bị, công cụ, dụng cụ thực tập hư hỏng

Download

17

Biên bản về việc thu hồi sản phẩm thực tập

Download

18

Biên bản về việc thu hồi tài sản, thiết bị, vật tư – công cụ

Download

19

Sổ theo dõi thiết bị, dụng cụ và vật tư

Download

 
  CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
272

Lượt truy cập:
6387156
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn