BIỂU MẪU
Biểu mẫu Phòng Hành chính-Quản trị (07-01-2017)

STT
Biểu mẫu Phòng Hành chính - Quản trị
Tải về
01
Bảng tổng hợp nhu cầu văn phòng phẩm theo quí
02 Bảng tổng hợp nhu cầu bảo trì, sửa chữa thiết bị phục vụ giảng dạy
03 Kế hoạch nhu cầu bảo trì, sửa chữa thiết bị phục vụ giảng dạy

download

04
Giấy đề nghị mua sắm vật tư, dụng cụ, công cụ của Khoa theo học kỳ
05
Tờ trình phê duyệt mua sắm vật tư, dụng cụ, công cụ của Khoa theo học kỳ.
06
Giấy đề nghị mua sắm thiết bị thực tập của Khoa phục vụ công tác giảng dạy theo năm học
07
Tờ trình phê duyệt kế hoạch mua sắm thiết bị khoa phục vụ công tác giảng dạy theo năm học
08
Biên bản chọn nhà cung ứng
09
Bảng tiêu chí đánh giá nhà cung ứng thiết bị, vật tư, công cụ
10
Biên bản giao nhận tài sản, thiết bị
11
Bảng kê khai sản phẩm thực tập
12
Biên bản giao nhận vật tư, công cụ, dụng cụ
13
Phiếu báo hỏng, mất thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ
14
Biên bản xác định hư hỏng, mất thiết bị, vật tư, công cụ, dụng cụ
15
Giấy đề nghị V/v mượn thiết bị, công cụ, dụng cụ
16
Giấy đề nghị V/v thu hồi thiết bị, công cụ, dụng cụ thực tập hư hỏng
17
Biên bản về việc thu hồi sản phẩm thực tập
18
Biên bản về việc thu hồi tài sản, thiết bị, vật tư – công cụ
19
Sổ theo dõi thiết bị, dụng cụ và vật tư
  CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
57

Lượt truy cập:
4938594
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn