BIỂU MẪU
Biểu mẫu Đề tài khoa học và công nghệ (08-12-2016)

STT Biểu mẫu thực hiện đề tài Khoa học và Công nghệ Tải về
1 KH.A01 - Phiếu đăng ký Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường Download
2 KH.A02 - Thuyết minh đề cương Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường Download
3 KH.A03 - Báo cáo tiến độ thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường Download
4 KH.A04 - Báo cáo kết quả thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường Download
5 KH.A05 - Biên bản hoàn thiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường Download
6 KH.A06 - Kế hoạch triển khai thực hiện ứng dụng Đề tài Khoa học và Công nghệ trong năm học Download
7 KH.A07 - Báo cáo thực hiện triển khai ứng dụng Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường Download
8 KH.C01 - Danh sách đề xuất Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường Download
9 KH.C02 - Biên bản họp đánh giá đề cương Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp đơn vị Download
10 KH.C03 - Phiếu đánh giá đề cương Đề tài Nghiên cứu Khoa học cấp Trường Download
11 KH.C04 - Biên bản họp xét duyệt đề cương Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường Download
12 KH.C05 - Biên bản họp đánh giá báo cáo tổng kết Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp đơn vị Download
13 KH.C06 - Phiếu đánh giá nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học Download
14 KH.C07 - Biên bản họp nghiệm thu Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường Download
15 KH.C08 - Phiếu đánh giá hiệu quả triển khai ứng dụng Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp Trường Download
16 KH.C09 - Biên bản họp đánh giá hiệu quả ứng dụng Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Trường Download

 
  CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
62

Lượt truy cập:
4938586
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn