BIỂU MẪU
Biểu mẫu Phòng Đào tạo (10-08-2012)

STT
Biểu mẫu phòng Đào tạo
Tải về
01
Hồ sơ học nghề
02 Hồ sơ lớp Lao động nông thôn
03
Bảng tổng hợp kết quả học tập TĐ SCN
04
Bảng tổng hợp kết quả học tập TĐ TCN (ĐT THCS)
05
Bảng tổng hợp kết quả học tập TĐ TCN (ĐT THPT)
06
Bảng điểm tổng kết năm học
07
Biên bản bàn giao bài kiểm tra
08
Biên bản mở đề kiểm tra
09
Biên bản xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi, kiểm tra
10
Biên bản xử lý cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi, kiểm tra
11
Biên bản bất thường
12
Danh sách dự KTKT môn học/mô-đun
13
Danh sách dự KTKT môn học/mô-đun (lần 2)
14
Danh sách kết quả xét điều kiện dự KTKT MH/MĐ
15
Đề kiểm tra kết thúc MH/MĐ (tự luận)
16
Đề kiểm tra kết thúc MH/MĐ (thực hành)
17
Đề kiểm tra kết thúc MH/MĐ (trắc nghiệm 40 câu)
18
Đề kiểm tra kết thúc MH/MĐ (trắc nghiệm 50 câu)
19
Đề kiểm tra kết thúc MH/MĐ (trắc nghiệm 80 câu)
20
Đề thi Tốt nghiệp (Lý thuyết nghề và Chính trị)
21
Đề thi Tốt nghiệp (Thực hành nghề)
22
Đáp án kiểm tra kết thúc MH/MĐ (tự luận)
23
Đáp án kiểm tra kết thúc MH/MĐ (thực hành)
24
Đáp án kiểm tra kết thúc MH/MĐ (trắc nghiệm 40 câu)
25
Đáp án kiểm tra kết thúc MH/MĐ (trắc nghiệm 50 câu)
26
Đáp án kiểm tra kết thúc MH/MĐ (trắc nghiệm 80 câu) Download
27
Đáp án Tốt nghiệp (Lý thuyết nghề và Chính trị)
28
Đáp án Tốt nghiệp (Thực hành nghề)
29
Đơn xin dự thi Tốt nghiệp
30
Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả
31
Đơn xin đăng ký học lại
32 Đơn xin chuyển lớp (Khác nghề) Download
33 Đơn xin chuyển nghề Download
34
Đơn xin cấp Bảng điểm
35
Đơn xin Giấy chứng nhận hoàn tất khoá học
36
Đơn xin cấp Giấy chứng nhận tạm thời
37
Đơn xin cấp Bản sao VB-CC Download
38 Đơn xin rút lại học phí Download
39
Giấy trả lời bài kiểm tra trắc nghiệm (40 câu)
40
Giấy trả lời bài kiểm tra trắc nghiệm (50 câu)
41
Giấy trả lời bài kiểm tra trắc nghiệm (80 câu)
42
Giấy chứng nhận hoàn tất khoá học
43
Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời
44
Kết quả học tập toàn khoá
45
Kết quả điểm thi tốt nghiệp
46
Phiếu chấm bài thực hành
47 Phiếu chấm thi tốt nghiệp (Thực hành nghề) Download
  CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
50

Lượt truy cập:
4938565
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn