BIỂU MẪU
Biểu mẫu Phòng Đào tạo (10-08-2012)

STT

Biểu mẫu phòng Đào tạo

Tải về

01

Hồ sơ học nghề

Download

02

Hồ sơ lớp Lao động nông thôn

Download

03

Bảng tổng hợp kết quả học tập TĐ SCN

Download

04

Bảng tổng hợp kết quả học tập TĐ TCN (ĐT THCS)

Download

05

Bảng tổng hợp kết quả học tập TĐ TCN (ĐT THPT)

Download

06

Bảng điểm tổng kết năm học

Download

07

Biên bản bàn giao bài kiểm tra

Download

08

Biên bản mở đề kiểm tra

Download

09

Biên bản xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi, kiểm tra

Download

10

Biên bản xử lý cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi, kiểm tra

Download

11

Biên bản bất thường

Download

12

Danh sách dự KTKT môn học/mô-đun

Download

13

Danh sách dự KTKT môn học/mô-đun (lần 2)

Download

14

Danh sách kết quả xét điều kiện dự KTKT MH/MĐ

Download

15

Đề kiểm tra kết thúc MH/MĐ (tự luận)

Download

16

Đề kiểm tra kết thúc MH/MĐ (thực hành)

Download

17

Đề kiểm tra kết thúc MH/MĐ (trắc nghiệm 40 câu)

Download

18

Đề kiểm tra kết thúc MH/MĐ (trắc nghiệm 50 câu)

Download

19

Đề kiểm tra kết thúc MH/MĐ (trắc nghiệm 80 câu)

Download

20

Đề thi Tốt nghiệp (Lý thuyết nghề và Chính trị)

Download

21

Đề thi Tốt nghiệp (Thực hành nghề)

Download

22

Đáp án kiểm tra kết thúc MH/MĐ (tự luận)

Download

23

Đáp án kiểm tra kết thúc MH/MĐ (thực hành)

Download

24

Đáp án kiểm tra kết thúc MH/MĐ (trắc nghiệm 40 câu)

Download

25

Đáp án kiểm tra kết thúc MH/MĐ (trắc nghiệm 50 câu)

Download

26

Đáp án kiểm tra kết thúc MH/MĐ (trắc nghiệm 80 câu)

Download

27

Đáp án Tốt nghiệp (Lý thuyết nghề và Chính trị)

Download

28

Đáp án Tốt nghiệp (Thực hành nghề)

Download

29

Đơn xin dự thi Tốt nghiệp

Download

30

Đơn xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả

Download

31

Đơn xin đăng ký học lại

Download

32

Đơn xin chuyển lớp (Khác nghề)

Download

33

Đơn xin chuyển nghề

Download

34

Đơn xin cấp Bảng điểm

Download

35

Đơn xin Giấy chứng nhận hoàn tất khoá học

Download

36

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận tạm thời

Download

37

Đơn xin cấp Bản sao VB-CC

Download

38

Đơn xin rút lại học phí

Download

39

Giấy trả lời bài kiểm tra trắc nghiệm (40 câu)

Download

40

Giấy trả lời bài kiểm tra trắc nghiệm (50 câu)

Download

41

Giấy trả lời bài kiểm tra trắc nghiệm (80 câu)

Download

42

Giấy chứng nhận hoàn tất khoá học

Download

43

Giấy chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời

Download

44

Kết quả học tập toàn khoá

Download

45

Kết quả điểm thi tốt nghiệp

Download

46

Phiếu chấm bài thực hành

Download

47

Phiếu chấm thi tốt nghiệp (Thực hành nghề)

Download

     

 

 
  CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
 
 
 
 
 
Trang: 
/

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
269

Lượt truy cập:
6387103
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn