KHOA KỸ THUẬT
KHOA KỸ THUẬT


I. Chức năng:
1. Giảng dạy và quản lý HS-SV các nghề thuộc lĩnh vực Điện, Điện tử, Cơ khí, Động lực, Xây dựng và Nông nghiệp ở 03 cấp trình độ và tổ chức các khóa đào tạo nghề ngắn hạn;
2. Kiến nghị các hoạt động nhằm phát triển khoa theo mục tiêu đào tạo của trường.
 
II. Nhiệm vụ:
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của đơn vị; quản lý công tác chuyên môn và quản lý HS-SV thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.
2. Quản lý, sử dụng và xây dựng kế hoạch phát triển các xưởng thực hành, cải tiến trang thiết bị thuộc khoa.
3. Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện khoa theo mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sự hiểu biết và kỹ năng, kỹ xảo của học HS-SV phù hợp với thực tiễn của xã hội để gắn đào tạo với sử dụng khi HS-SV tốt nghiệp ra trường.
4. Xây dựng và hoàn thiện chương trình, giáo trình, bài giảng, cập nhật các tài liệu phục vụ cho giảng dạy. Tổ chức thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ giảng dạy được giao. Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.
5. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Đề xuất hướng giải quyết với BGH nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy và học tập của các cấp trình độ, các bậc và hệ đào tạo trong toàn trường.
6. Tổ chức triển khai thực hiện các Quy chế, Quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của HS-SV trong quá trình đào tạo theo đúng các quy định hiện hành.
7. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các buổi hội thảo chuyên ngành; triển khai nghiên cứu đề tài khoa học. Hướng dẫn HS-SV nghiên cứu các đề tài phục vụ thực tiễn của xã hội đòi hỏi. Tổ chức thực hiện các dự án hợp tác khi được phân công; mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành.
8. Quản lý, điều hành và lập kế hoạch để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bổ sung giáo viên cho khoa. Triển khai việc thực hiện các chế độ chính sách đối với các thành viên trong khoa.
9. Quản lý và lưu trữ kết quả học tập, bài thi kết thúc môn học theo quy định. Xác nhận các giấy tờ cho HS-SV thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.
10. Quản lý, lưu trữ các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc khoa và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị được trường giao.
11. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; thống kê báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.
12. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 
III. Đội ngũ CB-VC-GV :
TT
Họ và Tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
01
Nguyễn Quốc Thái
Trưởng khoa
0903811213
02
Trần Ngọc Minh
Phó Trưởng khoa
0908265314
03
Bùi Lê Cường Quốc
Phó Trưởng khoa
0908472984
04
Nguyễn Thị Bích Liên
Giáo vụ
0974530561
05
Nguyễn Ngọc Chinh
Giáo viên
0902373272
06
Võ Văn Trà
Giáo viên
0914496403
07
Lê Vĩnh Phúc
Giáo viên
0942806726
08
Nguyễn Thị Thanh Kiều
Giáo viên
0989424703
09
Phạm Trường Biển
Giáo viên
0984971119
10
Mai Xuân Tuấn
Giáo viên
0913102948
11
Nguyễn Khánh An
Giáo viên
0909479330
12
Lê Điểu Xung Thiên
Giáo viên
0908381235
13
Thái Duy Tuấn
Giáo viên
0909971920
14
Lê Anh Sol
Giáo viên
0946335984
15
Ngô Mai Huân
Giáo viên
0907034565 
16
Đỗ Văn Ngọc
Giáo viên
0978232456 
17
Bá Trung Luân
Giáo viên
 0902595778
18
Nguyễn Văn Tạo
Giáo viên
0919442921
19
Nguyễn Văn Quang
Giáo viên
0933600878
20
Dương Hoàng Phong
Giáo viên
0907563174
21
Trần Văn Sơn
Giáo viên
0984039058
22
Nguyễn Huy Vũ
Giáo viên
 0942152679
23
Đào Thanh Hùng
Giáo viên
0908875414
dthung@dnbt.edu.vn
24
Bùi Văn Chiến
Giáo viên
0938395838
nvchien@dnbt.edu.vn
 
IV. Chương trình đào tạo
   1. Hệ Cao đẳng nghề
     - Điện công nghiệp
     - Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
     - Công nghệ ô tô
   2. Hệ Trung cấp nghề
     - Điện công nghiệp
     - Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
     - Công nghệ ô tô 
     - Hàn
     - Kỹ thuật xây dựng
   3. Hệ liên thông Cao đẳng nghề:
     - Điện công nghiệp
     - Công nghệ ô tô
   4. Sơ cấp nghề
     - Điện dân dụng
     - Điện lạnh
     - Kỹ thuật lắp đặt điện, nước trong nhà hàng khách sạn
     - Hàn
     - Tiện
     - Xây dựng dân dụng
 
V. Liên hệ:
Số điện thoại: 0252.3835084 (336)
Email: kth@dnbt.edu.vn
 
VI. Một số hình ảnh của Khoa
 
 

 

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
79

Lượt truy cập:
3548219
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn