KHOA KỸ THUẬT
KHOA KỸ THUẬT


I. Chức năng:
1. Giảng dạy và quản lý HS-SV các nghề thuộc lĩnh vực Điện, Điện tử, Cơ khí, Động lực, Xây dựng và Nông nghiệp ở 03 cấp trình độ và tổ chức các khóa đào tạo nghề ngắn hạn;
2. Kiến nghị các hoạt động nhằm phát triển khoa theo mục tiêu đào tạo của trường.
 
II. Nhiệm vụ:
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của đơn vị; quản lý công tác chuyên môn và quản lý HS-SV thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.
2. Quản lý, sử dụng và xây dựng kế hoạch phát triển các xưởng thực hành, cải tiến trang thiết bị thuộc khoa.
3. Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện khoa theo mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sự hiểu biết và kỹ năng, kỹ xảo của học HS-SV phù hợp với thực tiễn của xã hội để gắn đào tạo với sử dụng khi HS-SV tốt nghiệp ra trường.
4. Xây dựng và hoàn thiện chương trình, giáo trình, bài giảng, cập nhật các tài liệu phục vụ cho giảng dạy. Tổ chức thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ giảng dạy được giao. Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.
5. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Đề xuất hướng giải quyết với BGH nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy và học tập của các cấp trình độ, các bậc và hệ đào tạo trong toàn trường.
6. Tổ chức triển khai thực hiện các Quy chế, Quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của HS-SV trong quá trình đào tạo theo đúng các quy định hiện hành.
7. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các buổi hội thảo chuyên ngành; triển khai nghiên cứu đề tài khoa học. Hướng dẫn HS-SV nghiên cứu các đề tài phục vụ thực tiễn của xã hội đòi hỏi. Tổ chức thực hiện các dự án hợp tác khi được phân công; mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành.
8. Quản lý, điều hành và lập kế hoạch để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bổ sung giáo viên cho khoa. Triển khai việc thực hiện các chế độ chính sách đối với các thành viên trong khoa.
9. Quản lý và lưu trữ kết quả học tập, bài thi kết thúc môn học theo quy định. Xác nhận các giấy tờ cho HS-SV thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.
10. Quản lý, lưu trữ các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc khoa và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị được trường giao.
11. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; thống kê báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.
12. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. Đội ngũ CB-VC-GV :

1

Nguyễn Quốc Thái

Trưởng khoa

0903811213

nqthai@dnbt.edu.vn

2

Bùi Lê Cường Quốc

Phó trưởng khoa

0908472984

blcquoc@dnbt.edu.vn

3

Trần Minh Tuấn

Phó trưởng khoa

0919528147

tmtuan@dnbt.edu.vn

4

Trần Ngọc Minh

Tổ trưởng tổ bộ môn

0908265314

tnminh@dnbt.edu.vn

5

Nguyễn Thị Bích Liên

Giáo vụ

0974530561

ntblien@dnbt.edu.vn

6

Phạm Văn Thật

Chuyên viên

01662808205

pvthat@dnbt.edu.vn

7

Võ Văn Trà

Giáo viên

0914496403

vvtra@dnbt.edu.vn

8

Lê Vĩnh Phúc

Giáo viên

0949476316

lvphuc@dnbt.edu.vn

9

Nguyễn Thị Thanh Kiều

Giáo viên

0989424703

nttkieu@dnbt.edu.vn

10

Phạm Trường Biển

Giáo viên

0984971119

ptbien@dnbt.edu.vn

11

Nguyễn Khánh An

Giáo viên

0909479330

nkan@dnbt.edu.vn

12

Thái Duy Tuấn

Giáo viên

0909971920

tdtuan@dnbt.edu.vn

13

Lê Anh Sol

Giảng viên

0946335984

lasol@dnbt.edu.vn

14

Ngô Mai Huân

Giảng viên

0907034565 

nmhuan@dnbt.edu.vn

15

Bá Trung Luân

Giảng viên

 0902595778

btluan@dnbt.edu.vn

16

Nguyễn Văn Tạo

Giáo viên

0919442921

nvtao@dnbt.edu.vn

17

Nguyễn Văn Quang

Giáo viên

0933600878

nvquang@dnbt.edu.vn

18

Dương Hoàng Phong

Giáo viên

0907563174

dhphong@dnbt.edu.vn

19

Trần Văn Sơn

Giáo viên

0984039058

tvson@dnbt.edu.vn

20

Bùi Văn Chiến

Giáo viên

0908395838

bvchien@dnbt.edu.vn

21

Lê Hoài Bảo

Giáo viên

0923036043

lhbao@dnbt.edu.vn

22

Hoàng Ngọc Phương

Giáo viên

0777105479

hnphuong@dnbt.edu.vn

23

Nguyễn Huy Vũ

Giáo viên

0942152679

nhvu@dnbt.edu.vn

 

 

  IV. Chương trình đào tạo

 

    1. Hệ Cao đẳng nghề

     - Điện công nghiệp
     - Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
     - Công nghệ ô tô
   2. Hệ Trung cấp nghề
     - Điện công nghiệp
     - Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
     - Công nghệ ô tô 
     - Hàn
     - Kỹ thuật xây dựng
   3. Hệ liên thông Cao đẳng nghề:
     - Điện công nghiệp
     - Công nghệ ô tô
   4. Sơ cấp nghề
     - Điện dân dụng
     - Điện lạnh
     - Kỹ thuật lắp đặt điện, nước trong nhà hàng khách sạn
     - Hàn
     - Tiện
     - Xây dựng dân dụng
 
V. Liên hệ:
Số điện thoại: 0252.3835084 (336)
Email: kth@dnbt.edu.vn
 
VI. Một số hình ảnh của Khoa
 
 
TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
208

Lượt truy cập:
6460383
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn