BAN QUẢN LÝ KÝ TÚC XÁ VÀ BẢO VỆ
Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ


I. Chức năng
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng công tác tổ chức, quản lý toàn diện Ký túc xá của Trường. Tổ chức quản lý nơi ăn, ở, sinh hoạt và học tập của học sinh, sinh viên nội trú; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, vệ sinh nhằm xây dựng ký túc xá thành môi trường giáo dục lành mạnh, văn hóa.
2. Tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý toàn diện an ninh trật tự, an toàn về phòng, chống cháy nổ, an toàn tài sản trong toàn Trường.
 
II. Nhiệm vụ:
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về định hướng phát triển Ký túc xá thành Ký túc xá văn hóa, văn minh, an toàn, vệ sinh, sạch, đẹp
2. Lập kế hoạch hàng năm về thu, chi các khoản kinh phí phục vụ cho nhu cầu sử dụng, trang bị mới, bổ sung, sửa chữa trang thiết bị và các công trình xây dựng khác để phục vụ cho công tác quản lý và phục vụ cho học sinh, sinh viên trong khu Ký túc xá.
3. Tổ chức thực hiện kế hoạch; lập phương án bố trí phòng ở cho học sinh, sinh viên trong Ký túc xá đảm bảo tính khoa học, thuận lợi cho công tác quản lý của Trường và việc học tập của học sinh, sinh viên nội trú.
4. Quản lý Ký túc xá và học sinh, sinh viên theo các quy định hiện hành; điều hành, hướng dẫn học sinh, sinh viên thực hiện tốt nội quy Ký túc xá; bảo đảm trật tự an ninh và môi trường sinh hoạt, giáo dục lành mạnh. Thực hiện tốt phong trào tự quản trong học sinh, sinh viên nội trú và thực hiện công tác vệ sinh công cộng, vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm trong ký túc xá.
5. Chủ trì việc phối hợp với các phòng chức năng tổ chức phòng, chống dịch bệnh trong khu Ký túc xá; phối hợp với các bộ phận chức năng để tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện đối với học sinh, sinh viên nội trú và đề xuất các mô hình, phương án quản lý ký túc xá theo hướng văn minh, hiện đại.
6. Phối hợp với phòng Công tác Học sinh- Sinh viên và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động giáo dục, rèn luyện đạo đức, chính trị, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao cho học sinh, sinh viên trong ký túc xá.
7. Định kỳ kiểm tra, đề xuất biện pháp khắc phục, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước, hệ thống cung cấp điện, nước, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị trong khu vực ký túc xá. Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp cơ sở vật chất ký túc xá.
8. Tham mưu cho Hiệu trưởng và tổ chức thực việc điều hành, quản lý lực lượng bảo vệ; quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: Nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc được Trường giao; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn về phòng, chống cháy nổ và an toàn tài sản trong toàn trường
9. Phối hợp với Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị, trung đội Tự vệ và công an địa phương để tổ chức và thực hiện có hiệu quả các biện pháp, phương án bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tính mạng và tài sản của học sinh, sinh viên trong khu vực ký túc xá và toàn Trường.
10. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, khoa chuyên môn có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và công tác phát sinh trong quá trình hoạt động.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
12. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

 

I. Đội ngũ CB-VC :

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Xuân Thủy

Trưởng ban

0919011680

nxthuy@dnbt.edu.vn

2

Võ Thị Thuận

Chuyên viên

0909310712

vtthuan@dnbt.edu.vn

3

Đặng Thị Xuân Diệu

Cán sự

0334331909

dtxdieu@dnbt.edu.vn

4

Trần Trí Hương

Bảo vệ

0917828867

tthuong@dnbt.edu.vn

5

Lê Văn Tâm

Bảo vệ

0784972020

lvtam@dnbt.edu.vn

6

Trần Văn Lục

Bảo vệ

 0916818237

tvluc@dnbt.edu.vn

7

Võ Thị Minh Hiệp

Tạp vụ

0342856710

ttmhiep@dnbt.edu.vn

  

 

 

 IIV. Liên hệ:

Số điện thoại: 0252.3939129  -  0252.3835084 (118) 
Email: qlktx-bv@dnbt.edu.vn
TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
218

Lượt truy cập:
6460338
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn