TT ĐÀO TẠO VÀ QUAN HỆ DN
TT Đào tạo và Quan hệ doanh nghiệp


I. Chức năng

Tham mưu cho Hiệu trưởng về tổ chức và quản lý:

1. Các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn theo nhu cầu của xã hội;

2. Các hoạt động liên kết giữa Trường với Doanh nghiệp và tổ chức khác để thực hiện nhiệm vụ đào tạo gắn liền với thực tiễn; nâng cao chất lượng đào tạo. 

 II. Nhiệm vụ:

 1. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

1.1. Xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển các loại hình đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn.

1.2. Tổ chức, quản lý và liên kết với các cơ sở đào tạo để phát triển các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn nhằm phổ cập cho người lao động, các tổ chức kinh tế có nhu cầu và dạy nghề cho lao động nông thôn.

1.3. Tổ chức, quản lý và liên kết với các cơ sở đào tạo để phát triển các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng cho học sinh-sinh viên, như: Kỹ năng ngoại ngữ, kỹ năng tin học, kỹ năng giao tiếp...để đáp ứng yêu cầu chuẩn đào tạo, chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của Trường.

 2. Công tác quan hệ doanh nghiệp, giới thiệu và hỗ trợ việc làm cho học sinh, sinh viên; khảo sát, điều tra đối với doanh nghiệp và học sinh, sinh viên

2.1. Tổ chức, quản lý và liên kết với các doanh nghiệp để thực hiện đào tạo theo yêu cầu doanh nghiệp và hoạt động nghiên cứu ứng dụng theo đặt hàng của doanh nghiệp.

2.2. Là đầu mối quan hệ với các doanh nghiệp để tìm kiếm việc làm cho học sinh-sinh viên và ký kết hợp tác đào tạo. Thực hiện việc tư vấn, tìm kiếm và giới thiệu việc làm cho học sinh-sinh viên đang học và đã tốt nghiệp ra trường; tổ chức các dịch vụ hỗ trợ.

2.3. Phối hợp với các khoa chuyên môn thuộc Trường tìm kiếm đơn vị thực tập cho học sinh-sinh viên.

2.4. Lập kế hoạch gắn kết hoạt động giữa Nhà trường với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh về công tác đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

2.5. Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, việc làm và nhu cầu xã hội, đề xuất chương trình đào tạo cụ thể với từng nghề đào tạo theo yêu cầu của doanh nghiệp.

2.6. Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho học sinh, sinh viên giao lưu với doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp; tổ chức và tham gia các sự kiện tổ chức tìm kiếm việc làm hàng năm.

2.7. Thông tin thường xuyên cho học sinh, sinh viên về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp và các yêu cầu tuyển dụng giúp học sinh, sinh viên có những bước chuẩn bị cần thiết để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động khi ra trường.

 3. Nhiệm vụ khác:

3.1. Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, khoa chuyên môn có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao và công tác phát sinh trong quá trình hoạt động.

3.2. Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực: Nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc được trường giao quản lý.

3.3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

3.4. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê theo quy định.

 III. Đội ngũ CB-VC :

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Nguyễn Hồng Nga

Giám đốc

0909522511

nhnga@dnbt.edu.vn

2

Trần Minh Tuấn

Phó Giám đốc

0919528147

tmtuan@dnbt.edu.vn

3

Võ Thị Thuận

Chuyên viên

0909310712

vtthuan@dnbt.edu.vn

4

Nguyễn Thị Phương Thoa

Giáo viên

01665670620

ntpthoa@dnbt.edu.vn

IV. Liên hệ:

Số điện thoại: 0252.3835084 (135) - 0252.3835565

Email: dt-qhdn@dnbt.edu.vn

 

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
65

Lượt truy cập:
3446735
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn