PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ
PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ


I. Chức năng: 
Tham mưu cho Hiệu trưởng:
1. Công tác hành chính, lễ tân; chương trình, kế hoạch công tác;
2. Công tác quản trị; thiết bị;
3. Công tác xây dựng cơ bản.
4. Công tác Thư viện Trường.
 
II. Nhiệm vụ:
1. Công tác hành chính, lễ tân; chương trình, kế hoạch công tác
1.1. Thu thập và lập kế hoạch về các mặt công tác, là đầu mối trao đổi thông tin giữa Hiệu trưởng với các cơ quan, đơn vị ngoài trường, giữa Hiệu trưởng với các đơn vị, viên chức, người lao động trong trường;
1.2. Tiếp nhận và lưu công văn đến, công văn đi, chuyển công văn theo quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; phân phối, chuyển giao và theo dõi việc thực hiện, hướng dẫn các đơn vị trong trường xây dựng và bảo quản hồ sơ lưu trữ; kiểm tra thể thức và thủ tục văn bản đối với các đơn vị trong trường;
1.3. Theo dõi, cấp, xác nhận các loại giấy giới thiệu, giấy đi đường, giao nhận thư tín, bưu phẩm; in giấy khen, giấy chứng nhận trong trường theo quy định (trừ chứng chỉ môn học, chứng nhận đào tạo);
1.4. Phối hợp các các đơn vị có liên quan trong trường tổ chức các hội nghị, hội thảo, tổ chức khánh tiết các ngày trọng đại, ngày lễ, khai giảng và bế giảng, lễ cấp bằng và các buổi sinh hoạt tập trung khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng;
1.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai Hội nghị Công chức, viên chức, người lao động hàng năm, các Hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ năm học, sơ kết 6 tháng hàng năm; sao chép tài liệu phục vụ Hội nghị, Hội thảo, các sinh hoạt tập trung khác.
1.6. Tổ chức giao dịch hành chính; đưa đón công chức, viên chức đi công tác theo quy định; thực hiện tiếp tân, đón và tiếp khách, bố trí việc ăn ở của khách theo chỉ đạo của Hiệu trưởng;
1.7. Tổ chức và tiến hành những công việc xã hội của nhà trường đối với địa phương nơi trường đóng như: Hội họp, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân…;
1.8. Sắp xếp, theo dõi lịch sinh hoạt, hội họp, công tác hàng tuần, hàng tháng, quý, năm của nhà trường;
1.9. Quản lí, sử dụng chữ ký, con dấu của trường theo quy định;
1.10. Mua sắm, quản lý, lưu giữ và cấp phát phôi bằng, chứng chỉ của hoạt động đào tạo theo quy định.  Tập hợp, duyệt nhu cầu, mua sắm và cấp phát văn phòng phẩm, vật dụng sinh hoạt, đồng phục của các đơn vị, cá nhân trong trường theo quy định. Theo dõi, đề xuất, mua sắm các vật dụng cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại trường. Theo dõi việc thực hiện các hợp đồng cho thuê mặt bằng giữ xe học sinh, sinh viên, căn tin,...;
1.11. Phối hợp đảm bảo công tác bảo vệ trật tự an toàn cơ quan;
1.12. Quản lý và điều phối các phòng họp, nhà khách, xe ô tô phục vụ yêu cầu hội họp và công tác của trường;
1.13. Trực tiếp quản lý, điều hành lực lượng tạp vụ. Triển khai và tổ chức thực hiện công tác phục vụ, vệ sinh môi trường, quản lý, chăm sóc các loại cây xanh, bồn hoa, cây cảnh trong toàn trường;
1.14. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại bếp ăn học sinh dân tộc thiểu số và căn tin;
1.15. Phối hợp với các đơn vị triển khai công tác y tế trường học.
2. Công tác quản trị; thiết bị
2.1. Phối hợp với các đơn vị thuộc trường quản trị toàn bộ cơ sở vật chất, đất đai, các trang thiết bị, tài sản trong phạm vi toàn trường, đảm bảo các điều kiện làm việc, thông tin liên lạc, công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai, lụt bão và hướng dẫn việc sử dụng, khai thác để đạt hiệu quả cao nhất;
2.2. Quản lý toàn bộ hệ thống mạng Internet, mạng nội bộ, website của trường; thực hiện công việc bảo trì, sửa chữa hệ thống điện, nước, mạng internet, bảng thông tin điện tử, hệ thống camera giám sát và trang thiết bị phục vụ khối văn phòng;
2.3. Tổ chức quản lý tài sản, trang thiết bị, các phương tiện cho giảng dạy, học tập và cho phục vụ;
2.4. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác phát triển, quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị cho yêu cầu đào tạo của trường;
2.5. Dự trù, mua sắm, quản lý, phân phối các loại vật tư, trang thiết bị phục vụ cho việc dạy và học trong toàn trường; cung ứng, cấp phát thiết bị giảng dạy cho giáo viên;
2.6. Đồng bộ hóa và hệ thống hóa trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học; lập kế hoạch nâng cấp đối với trang thiết bị dạy nghề; dự án đầu tư trang thiết bị vật tư của trường từ các nguồn vốn, kinh phí được cấp, tài trợ và liên kết;
2.7. Lập và thực hiện kế hoạch: Xây dựng, bổ sung, sửa chữa các phương tiện phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, phục vụ của trường;
2.8. Tổ chức thực hiện các quy trình trong công tác lập dự án đầu tư và nghiệm thu bàn giao dự án mua sắm máy móc thiết bị theo quy định.
3. Công tác xây dựng cơ bản
3.1. Phối hợp Phòng Tài vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai thực hiện các dự án đầu tư trong phạm vi toàn trường;
3.2. Xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm và dài hạn;
3.3. Xây dựng các dự án đầu tư, hồ sơ thiết kế dự toán các hạng mục, công trình trên cơ sở kế hoạch đầu tư được phê duyệt.
3.4. Triển khai tổ chức thực hiện các dự án đầu tư, các hạng mục công trình;
3.5. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, quyết toán công trình;
3.6. Quản lý đất đai của trường do Nhà nước giao theo quy định của pháp luật để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được Nhà nước giao. 
4. Công tác Thư viện Trường
Quản lý, lập và thực hiện kế hoạch xây dựng, phát triển Thư viện trường.
5. Thường trực Hội đồng kiểm kê tài sản, vật tư, thiết bị; mua sắm trang thiết bị; sửa chữa, xây dựng.
6. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện, thiết bị được nhà trường giao. Báo cáo theo quy định chung.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

III. Đội ngũ CB-VC:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Võ Minh Hoàng

Trưởng phòng

01233172179

vmhoang@dnbt.edu.vn

2

Lương Thị Mười

Phó Trưởng phòng

0987602167

ltmuoi@dnbt.edu.vn

3

Trần Văn Châu

Chuyên viên

0918591644

tvchau@dnbt.edu.vn

4

Hà Bảo Quốc

Chuyên viên

0947956767

hbquoc@dnbt.edu.vn

5

Nguyễn Thị Kim Kha

Cán sự

0944326775

ntkkha@dnbt.edu.vn

6

Ngô Thị Mỹ Dung

Cán sự

01658345669

ntmdung@dnbt.edu.vn

7

Ngô Minh Thuận

Lái xe

0945777069

nmthuan@dnbt.edu.vn

8

Dương Thị Tự

Tổ trưởng Tạp vụ

01687032085

dttu@dnbt.edu.vn

9

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tạp vụ

01635237087

ntttien@dnbt.edu.vn

10

Lê Thị Hương

Tạp vụ

01655436279

lthuong@dnbt.edu.vn

IV. Liên hệ:

Số điện thoại: 0252.3835084 (444)
TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
215

Lượt truy cập:
6460320
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn