HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
Hội đồng trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận


NHIỆM KỲ 2012 – 2017

( Theo Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2012
của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận )
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Nguyễn Thanh Tâm
Chủ tịch
2
Đỗ Thị Mỹ Hạnh
Phó chủ tịch
3
Trần Thị Kim Chung
Thư ký
4
Nguyễn Hữu Ích
Ủy viên
5
Nguyễn Hoàng Chiến
Ủy viên
6
Võ Minh Hoàng
Ủy viên
7
Cao Thị Thu Huyên
Ủy viên
8
Trần Minh Tuấn
Ủy viên
9 Nguyễn Thị Dung Ủy viên
10 Đoàn Thị Hương Giang Ủy viên
     

 

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
105

Lượt truy cập:
3446782
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn