BAN GIÁM HIỆU
BAN GIÁM HIỆU


 

 Hiệu trưởng: 

ThS. Nguyễn Thanh Tâm 

ĐT: 0252.3835227

Fax: 0252.3835324

Email: nttam@dnbt.edu.vn

Phụ trách chung, chủ tài khoản, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Trường trước Pháp luật, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các mặt công tác:

- Chính trị tư tưởng; Tổ chức-nhân sự; Tài chính;

- Công tác đối ngoại;

- Hợp tác, liên kết đào tạo trong và ngoài nước;

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Tài vụ, Phòng Tổ chức - Tổng hợp.

Sinh hoạt tại Phòng Tài vụ.

Phó Hiệu trưởng: 

 Đỗ Thị Mỹ Hạnh

 ĐT: 0252.3827512

Fax: 0252.3835324

Email:dtmhanh@dnbt.edu.vn

Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hiệu trưởng các mặt công tác sau:

- Hành chính  - Quản trị (bao gồm quản trị cơ sở vật chất và phương tiện làm việc);

- Quản lý chất lượng đào tạo các nghề: Kinh tế, Du lịch- Dịch vụ , May-Thời trang;

- Các hoạt động Kinh doanh-Dịch vụ có thu không gắn với đào tạo;

- Một số công tác khác khi có sự phân công của Hiệu trưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Hành chính-Quản trị, Khoa Du lịch-Dịch vụ. Sinh hoạt tại Phòng Hành chính-Quản trị.

- Được quyền ký thay chủ tài khoản và quản lý, điều hành cơ quan khi Hiệu trưởng vắng mặt và ủy quyền.

Phó Hiệu trưởng: 

ThS. Nguyễn Hữu Ích

 

ĐT: 0252.3835226

Fax: 0252.3835324

Email: nhich@dnbt.edu.vn

 

Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hiệu trưởng các mặt công tác sau:

- Quản lý chất lượng đào tạo các nghề thuộc lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ thông tin- cơ bản;

- Tổ chức triển khai và quản lý chất lượng đào tạo dạy nghề lao động nông thôn;

- Quản trị thiết bị dạy học và vật tư phục vụ đào tạo (nhà xưởng đi kèm);

- Quan hệ Doanh nghiệp, Kiểm định chất lượng và thanh tra đào tạo;

- Công tác Quy chế dân chủ trường học;

- Thi đua-Khen thưởng;

- Các hoạt động Văn-Thể- Mỹ cơ quan;

- Các hoạt động Kinh doanh-Dịch vụ kết hợp với đào tạo nghề;

- Một số công tác khác khi có sự phân công của Hiệu trưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đảm bảo chất lượng, Trung tâm Đào tạo-Dịch vụ sản xuất và các khoa: Công nghệ thông tin & Cơ bản, Kỹ thuật. Sinh hoạt tại Khoa Kỹ thuật.

Phó Hiệu trưởng: 

ThS. Trần Thị Kim Chung

 

ĐT: 0252.3939338

Fax: 0252.3835324

Email: ttkchung@dnbt.edu.vn

 

Trực tiếp phụ trách và chịu trách nhiệm trước Pháp luật và Hiệu trưởng các mặt công tác sau:

- Công tác Khảo thí, tuyển sinh, kế hoạch, tiến độ, chương trình đào tạo và tài liệu, giáo trình;

- Các hoạt động Khoa học-Công nghệ;

- Công tác Học sinh-Sinh viên;

- Bảo vệ an ninh, trật tư trường học;

- Một số công tác khác khi có sự phân công của Hiệu trưởng.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên, Ban Quản lý Ký túc xá & Bảo vệ. Sinh hoạt tại Phòng Đào tạo.

 

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
88

Lượt truy cập:
3812277
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn