ĐOÀN THANH NIÊN
ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA II, NHIỆM KỲ 2017 - 2019


CƠ CẤU BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG
 KHÓA II, NHIỆM KỲ 2017 – 2019
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Đoàn Khắc Vương
Bí thư
2
Lê Uyên Quyên
Phó Bí thư
3
Đỗ Văn Ngọc
Phó Bí thư
4 Nguyễn Thị Thanh Kiều
Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT
5
Trần Nguyên Huy
Ủy viên thường vụ
6
Lê Thị Bích Kim
Ủy viên BCH
7
Lê Thị Nhung
Ủy viên BCH
8
Võ Khắc Thành Trung
Ủy viên BCH
9
Mai Thị Kim Trâm
Ủy viên BCH
10
Lê Điểu Xung Thiên
Ủy viên BCH
11
Võ Hồng Quân
Ủy viên BCH
12 Nguyễn Nhật Bình
Ủy viên BCH
13
Nguyễn Văn Nguyên
Ủy viên BCH
14 Trần Nhật Quang
Ủy viên BCH
15 Võ Ngọc Huy
Ủy viên BCH
TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
65

Lượt truy cập:
3446734
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn