CÔNG ĐOÀN
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÌNH THUẬN


CƠ CẤU BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ I (2013-2017)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Nguyễn Hữu Ích

Chủ tịch

2

Bùi Xuân Hoàng

Phó chủ tịch

3

Nguyễn Hoàng Chiến

Uỷ viên BTV

4

Lương Thị Mười

Uỷ viên

5

Nguyễn Thị Thanh Thiện

Uỷ viên

6

Trần Thị Bích Liên

Uỷ viên

 

CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN

   

STT

Đơn vị

Tổ trưởng

Tổ Công đoàn 1

Phòng TC-HC-QT

Vũ Thị Ngọc Thủy

Tổ Công đoàn 2

Phòng Đào tạo

Phòng CTHS-SV

Phòng Tài vụ

Phòng Đảm bảo chất lượng

Ban QL KTX&BV

Lương Thị Mười

Tổ Công đoàn 3

Khoa Du lịch-Dịch vụ

Lê Thị Như Ý

Tổ Công đoàn 4

Khoa Kỹ thuật

Khoa CNTT&CB

Nguyễn Ngọc Chinh

 

ỦY BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

1

Nguyễn Hoàng Chiến

Chủ nhiệm

2

Trần Văn Sơn

Ủy viên

3

Võ Thị Thuận

Uỷ viên

 

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
101

Lượt truy cập:
3812290
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn