CÔNG ĐOÀN
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ BÌNH THUẬN


CƠ CẤU BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
NHIỆM KỲ I (2013-2017)
 
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Nguyễn Hữu Ích
Chủ tịch
2
Bùi Xuân Hoàng
Phó chủ tịch
3
Nguyễn Hoàng Chiến
Uỷ viên BTV
4
Lương Thị Mười
Uỷ viên
5
Nguyễn Thị Thanh Thiện
Uỷ viên
6
Trần Thị Bích Liên
Uỷ viên
 
CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN
   
STT
Đơn vị
Tổ trưởng
Tổ Công đoàn 1
Phòng TC-HC-QT
Vũ Thị Ngọc Thủy
Tổ Công đoàn 2
Phòng Đào tạo
Phòng CTHS-SV
Phòng Tài vụ
Phòng Đảm bảo chất lượng
Ban QL KTX&BV
Lương Thị Mười
Tổ Công đoàn 3
Khoa Du lịch-Dịch vụ
Lê Thị Như Ý
Tổ Công đoàn 4
Khoa Kỹ thuật
Khoa CNTT&CB
Nguyễn Ngọc Chinh
 
Y BAN KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH
1
Nguyễn Hoàng Chiến
Chủ nhiệm
2
Trần Văn Sơn
Ủy viên
3
Võ Thị Thuận
Uỷ viên

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
66

Lượt truy cập:
3446736
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn