PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN


I. Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng:
1. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập, rèn luyện và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn đối với học sinh, sinh viên;
2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên;
3. Hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động phong trào khác của học sinh, sinh viên;
4. Công tác y tế trường học;
5. Thực hiện chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên;
6. Công tác thanh tra đào tạo.
II. Nhiệm vụ
1. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên và an ninh trật tự, an toàn đối với học sinh, sinh viên
1.1. Theo dõi,  đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên; phân loại, xếp loại học sinh, sinh viên cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học.
1.2. Đề xuất, giải quyết các thủ tục hành chính đối với việc xử lý học sinh, sinh viên khi cho thôi học, buộc thôi học, đình chỉ học tập, chuyển về địa phương.
1.3. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên.
1.4.  Phối hợp với cơ quan công an, quân sự, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời thông tin về học sinh, sinh viên ngoại trú và tình hình thực hiện các quy định, nghĩa vụ của học sinh, sinh viên nơi cư trú; học sinh, sinh viên đang trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự theo Luật định; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh, các hành động kích động, gây rối trật tự an ninh ở nơi cư trú.
1.5. Phối hợp với lực lượng bảo vệ nhà trường, các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn trường đóng chân, khu vực có học sinh, sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho học sinh, sinh viên; phối hợp, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên.
1.6. Phối hợp Ban Quản lý Ký túc xá và bảo vệ giải quyết các vụ việc vi phạm có liên quan đến học sinh, sinh viên nội trú ký túc xá của trường.
1.7. Xây dựng Kế hoạch và chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng với học sinh, sinh viên trong năm học, Hội nghị phụ huynh học sinh, sinh viên do Trường tổ chức (nếu có).
2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên
2.1. Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hoá; phòng, chống các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, công tác phòng chống ma tuý trường học; công tác đảm bảo an toàn giao thông; giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.
2.2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; phổ biến các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến học sinh, sinh viên; tổ chức các hoạt động ngoài giờ khác cho học sinh, sinh viên.
2.3. Giáo dục học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân và học sinh, sinh viên; khuyến khích học sinh,  sinh viên tích cực tham gia các hoạt động, phong trào do địa phương tổ chức.
2.4. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên tham gia tổ chức Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong trường; phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong các hoạt động phong trào của học sinh, sinh viên, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu.
3. Công tác văn nghệ, thể thao và hoạt động xã hội
3.1. Tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao ở trong và ngoài nhà trường.
3.2. Tạo điều kiện về cơ sở vật chất cho học sinh, sinh viên luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khoẻ.
3.3.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và các hoạt động xã hội khác.
3.4. Phối hợp Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho học sinh, sinh viên nội trú ở ký túc xá.
4. Công tác y tế trường học
4.1. Phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh, sinh viên khi nhập học; chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho học sinh, sinh viên.
4.2. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm hỗn hợp. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Trường giải quyết các trường hợp học sinh, sinh viên không đủ sức khoẻ học tập, ốm đau, tai nạn rủi ro và tổ chức, triển khai tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên thực hiện phòng chống dịch bệnh.
4.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra y tế trường học.
5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên
5.1. Cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, kế hoạch hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và của tỉnh để ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước quy định đối với học sinh, sinh viên về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến học sinh, sinh viên trình Hiệu trưởng phê duyệt.
5.2. Tạo điều kiện giúp đỡ học sinh, sinh viên tàn tật, khuyết tật, học sinh, sinh viên diện chính sách, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
5.3. Đề xuất và triển khai các chính sách, chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên.
5.4. Triển khai, đề xuất, kiến nghị công tác cấp phát học bổng đối với học sinh, sinh viên và giải quyết các thủ tục hành chính kèm theo.
6. Công tác thanh tra đào tạo
6.1. Giúp Hiệu trưởng có thông tin làm cơ sở để chỉ đạo và đánh giá được toàn diện về mức độ và hiệu quả chất lượng đào tạo của Trường.
6.2. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành một số văn bản mới về công tác thanh tra đào tạo phù hợp với quy định mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.
6.3. Thực hiện thanh tra, giám sát, kiểm tra đào tạo bao gồm các nội dung:
- Các quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi hết môn, tín chỉ môn, thi tuyển, xét tuyển và công nhận tốt nghiệp;
- Hoạt động của các đơn vị liên quan đến công tác phục vụ đào tạo;
- Thanh tra, giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy chế dạy học của giảng viên, giáo viên và học tập học sinh, sinh viên để tham khảo và kịp thời uốn nắn một cách hợp lý.
6.4. Tiếp nhận và tham gia giải quyết đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của học sinh, sinh viên, phụ huynh liên quan đến quá trình thi tuyển, xét tuyển, đào tạo, cấp bằng tốt nghiệp. 
7. Nhiệm vụ khác
7.1. Thường trực Hội đồng đánh giá xếp loại kết quả rèn luyện đạo đức, khen thưởng, kỷ luật, xét cấp học bổng cho học sinh, sinh viên và tham gia các Hội đồng chuyên môn khác (nếu có) theo chức năng nhiệm vụ của phòng.
7.2. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
7.3. Đề xuất trang bị, quản lý và sử dụng các phương tiện cần thiết phục vụ cho hoạt động công tác của phòng; thực hiện báo cáo theo quy định.
7.4. Quản lý viên chức, người lao động theo phân cấp của Hiệu trưởng. 
III. Đội ngũ CB-VC: 
 
TT
Họ và Tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
1
Trần Thị Thu Nga
Trưởng phòng
0933000578
2
Nguyễn Thị Ngọc Bích
Phó Trưởng phòng
0975242419
3
Nguyễn Thị Kim Loan
Cán sự
0905636761
4
Võ Hồng Quân
Chuyên viên
01649858275
 
IV. Liên hệ:
Số điện thoại: 0252.3835084 (228)
TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
222

Lượt truy cập:
6460364
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn