PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV
PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH - SINH VIÊN


I. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng:

1. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập, rèn luyện và bảo đảm an ninh trật tự, an toàn đối với học sinh, sinh viên.

2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HS-SV.

3. Hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động phong trào khác của HS-SV.

4. Công tác y tế trường học.

5. Thực hiện chế độ chính sách đối với HS-SV.

 

II. Nhiệm vụ:

 

 

 1. Công tác tổ chức, quản lý hoạt động học tập, rèn luyện của HS-SV và an ninh trật tự, an toàn đối với HS-SV:

 

1.1. Theo dõi, đánh giá ý thức học tập và rèn luyện của HS-SV; phân loại, xếp loại HS-SV cuối mỗi học kỳ, năm học, khoá học;

1.2. Đề xuất, giải quyết các thủ tục hành chính đối với việc xử lý học sinh, sinh viên khi cho thôi học, buộc thôi học, đình chỉ học tập, chuyển về địa phương.

1.3. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh, sinh viên;

1.4. Phối hợp với cơ quan công an, quân sự, chính quyền địa phương nắm bắt kịp thời thông tin về học sinh, sinh viên ngoại trú và tình hình thực hiện các quy định, nghĩa vụ công dân của học sinh, sinh viên nơi cư trú; học sinh, sinh viên đang trong độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự theo Luật định; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, không lành mạnh, các hành động gây gổ, kích động, gây rối trật tự - trị an ở nơi cư trú.

1.5. Phối hợp với lực lượng bảo vệ nhà trường, các ngành, các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn trường đóng chân, khu vực có học sinh, sinh viên ngoại trú xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho học sinh, sinh viên; phối hợp, giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến học sinh, sinh viên.

1.6. Phối hợp Ban Quản lý Ký túc xá và bảo vệ giải quyết các vụ việc vi phạm có liên quan đến học sinh, sinh viên nội trú ký túc xá của trường.

1.7. Xây dựng Kế hoạch và chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Hiệu trưởng và học sinh, sinh viên trong năm học, Hội nghị phụ huynh học sinh, sinh viên do Trường tổ chức.

 

2. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HS-SV

 

2.1. Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên; các hoạt động giáo dục truyền thống, văn hoá; phòng, chống các tệ nạn xã hội, công tác phòng chống ma tuý trường học; công tác đảm bảo an toàn giao thông; giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên.

2.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục pháp luật; phổ biến các chế độ, chính sách của Nhà nước có liên quan đến HS-SV, tổ chức các hoạt động ngoài giờ khác cho HS-SV.

2.3. Giáo dục HS-SV nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú; xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân và HS-SV; khuyến khích HS-SV tích cực tham gia các hoạt động do địa phương tổ chức.
2.4. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong HS-SV; tạo điều kiện thuận lợi cho HS-SV tham gia tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong các hoạt động phong trào của HS-SV, tạo điều kiện cho HS-SV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

 

3. Công tác văn nghệ, thể thao và hoạt động xã hội

 

3.1. Tổ chức cho HS-SV tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao ở trong và ngoài nhà trường.

3.2. Tạo điều kiện cơ sở vật chất cho HS-SV luyện tập thể dục, thể thao, rèn luyện sức khoẻ.

3.3.Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và các hoạt động xã hội khác.

3.4. Phối hợp Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cho học sinh, sinh viên nội trú ở ký túc xá.

 

4. Công tác y tế trường học

 

4.1. Phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám sức khoẻ cho học sinh, sinh viên khi nhập học; chăm sóc, phòng, chống dịch bệnh và khám sức khoẻ định kỳ cho HS-SV.
4.2. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm hỗn hợp. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Trường giải quyết các trường hợp học sinh, sinh viên không đủ sức khoẻ học tập, ốm đau, tai nạn rủi ro và tổ chức, triển khai tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên thực hiện phòng chống dịch bệnh.
4.3. Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác kiểm tra y tế trường học.

 

5. Thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên

 

5.1. Cập nhật các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, kế hoạch hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Bộ Lao động - TB&XH để ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước quy định đối với HS-SV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, bảo hiểm, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến HS-SV trình Hiệu trưởng phê duyệt;

5.2. Tạo điều kiện giúp đỡ HS-SV tàn tật, khuyết tật, HS-SV diện chính sách, HS-SV có hoàn cảnh khó khăn.

5.3. Đề xuất và triển khai các chính sách, chế độ ưu đãi đối với học sinh, sinh viên.
5.4. Triển khai, đề xuất, kiến nghị công tác cấp phát học bổng đối với học sinh, sinh viên và giải quyết các thủ tục hành chính kèm theo.

 

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác:

 

6.1. Thường trực Hội đồng đánh giá xếp loại kết quả rèn luyện đạo đức, khen thưởng, kỷ luật, xét cấp học bổng cho học sinh, sinh viên và tham gia các Hội đồng chuyên môn khác (nếu có) theo chức năng nhiệm vụ của phòng.
6.2. Chủ trì hoặc phối hợp tham gia với các đơn vị liên quan để thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
6.3. Đề xuất trang bị, quản lý và sử dụng các phương tiện cần thiết phục vụ cho hoạt động công tác của phòng; thực hiện báo cáo theo quy định.
6.4. Quản lý viên chức, người lao động theo phân cấp của Hiệu trưởng.

III. Đội ngũ CB-VC: 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Trần Thị Thu Nga

Trưởng phòng

0933000578

tttnga@dnbt.edu.vn

2

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Trưởng phòng

0975242419

ntnbich@dnbt.edu.vn

3

Nguyễn Thị Kim Loan

Cán sự

0905636761

ntkloan@dnbt.edu.vn

4

Võ Hồng Quân

Chuyên viên

01649858275

vhquan@dnbt.edu.vn

 

IV. Liên hệ:

Số điện thoại: 0252.3835084 (228)

 

TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
294

Lượt truy cập:
4512108
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn