PHÒNG TÀI VỤ
PHÒNG TÀI VỤ


I. Chức năng: 
Tham mưu cho Hiệu trưởng:
1. Công tác quản lý hoạt động tài chính và chế độ kế toán;
2. Phương hướng, kế hoạch phát triển tài chính của nhà trường;
3. Kế hoạch, nguyên tắc sử dụng tài chính theo đúng quy định của pháp luật về tài chính và quy định của địa phương;
 
II. Nhiệm vụ:
1. Quản lý tài chính:
1.1. Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn;
1.2. Quản lý toàn bộ nguồn kinh phí của nhà trường (trừ kinh phí Công đoàn); quản lý lập dự toán ngân sách, phân bổ tài chính hằng năm;
1.3. Tham mưu xét duyệt dự trù kinh phí của các đơn vị, cá nhân trong trường, thực hiện thu và chi theo chế độ, định mức quy định, thu và nộp thuế các loại. Tham mưu Hiệu trưởng phê duyệt các hồ sơ chi trong và ngoài dự toán; cấp phát lương, phụ cấp, học bổng cho công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên đúng kỳ hạn và đúng tiêu chuẩn, đúng chế độ quy định; thu nhận, xuất cấp, bảo quản tiền mặt và các hiện vật có giá trị như tiền;
1.4. Thực hiện công tác kế toán theo quy định về chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp: Tổ chức thu học phí, lệ phí và các khoản thu khác của nhà trường; lập và lưu trữ sổ sách, chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định; giao dịch cơ quan tài chính có liên quan; lập và báo cáo tài chính cho cơ quan quản lý cấp trên và cơ quan tài chính đúng thời hạn; quản lý tiền mặt theo quy định của Nhà nước; thực hiện công khai tài chính theo quy định;
1.5. Hướng dẫn chế độ kế toán, phổ biến các văn bản Nhà nước về quản lý tài chính cho các đơn vị thuộc trường;
1.6. Giúp Hiệu trưởng quản lý tài chính đối với các Trung tâm thuộc trường về hoạt động thu, chi tài chính và sử dụng ngân sách;
1.7. Chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu cho Hiệu trưởng thay đổi một phần dự toán thu, chi cho phù hợp với tình hình phát sinh; xây dựng, chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ, các chế độ cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên;
1.8. Thường trực Hội đồng định giá, đánh giá lại tài sản; tham gia Hội đồng kiểm kê tài sản, vật tư, thiết bị của trường, tham gia đề xuất xử lý (bồi hoàn, thanh lý) các hiện tượng gây mất mát, hư hỏng tài sản;
1.9. Phối hợp với Phòng Hành chính-Quản trị xây dựng kế hoạch mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản; thanh toán chi phí bếp ăn cho học sinh dân tộc nội trú.
2. Kế hoạch phát triển tài chính:
2.1. Phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt và dự kiến, ước thực hiện quy mô đào tạo để tham mưu xây dựng phương hướng phát triển hằng năm, từng giai đoạn của nhà trường;
2.2. Tham mưu ký kết và quyết toán các hợp đồng kinh tế, đào tạo, bồi dưỡng.
3. Thực hiện các công việc liên quan đến lĩnh vực tài chính, kế toán và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 
III. Đội ngũ CB-VC :
 
TT
Họ và Tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
1
Cao Thị Thu Huyên
Trưởng phòng
0983885494
2
Võ Quang Anh
Chuyên viên
0946617618
3
Mai Thị Vân Anh
Chuyên viên
0911666568
4
Lâm Nguyên Hạnh
Chuyên viên
0902432235
lnhanh@dnbt.edu.vn
 
IV. Liên hệ:
Số điện thoại: 0252.3835084 (229)
TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
229

Lượt truy cập:
6460305
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn