KHOA CNTT VÀ CƠ BẢN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CƠ BẢN


I. Chức năng:
 
1. Giảng dạy và quản lý học sinh, sinh viên các nghề thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin ở 03 cấp trình độ và tổ chức các khóa đào tạo nghề ngắn hạn;
2. Giảng dạy và quản lý HS-SV các môn văn hóa Trung học phổ thông;
3. Giảng dạy các môn học chung cho các nghề ở trình độ Trung cấp và Cao đẳng nghề;
4. Giảng dạy các môn Tin học và anh văn chuyên ngành cho các nghề khi được các khoa chuyên môn yêu cầu;
5. Kiến nghị các hoạt động nhằm phát triển khoa theo mục tiêu đào tạo của Trường.
 
II. Nhiệm vụ
 
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành, các môn văn hóa Trung học phổ thông, môn học chung; quản lý công tác chuyên môn và quản lý HS-SV thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.
2. Quản lý, sử dụng và xây dựng kế hoạch phát triển các xưởng thực hành, cải tiến trang thiết bị thuộc khoa.
3. Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện khoa theo mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sự hiểu biết và kỹ năng, kỹ xảo của học HS-SV phù hợp với thực tiễn của xã hội để gắn đào tạo với sử dụng khi HS-SV tốt nghiệp ra trường.
4. Xây dựng và hoàn thiện chương trình, giáo trình, bài giảng, cập nhật các tài liệu phục vụ cho giảng dạy. Tổ chức thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ giảng dạy được giao. Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.
5. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Đề xuất hướng giải quyết với BGH nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy và học tập của các cấp trình độ, các bậc và hệ đào tạo trong toàn trường.
6. Tổ chức triển khai thực hiện các Quy chế, Quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của HS-SV trong quá trình đào tạo theo đúng các quy định hiện hành.
7. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các buổi hội thảo chuyên ngành; triển khai nghiên cứu đề tài khoa học. Hướng dẫn HS-SV nghiên cứu các đề tài phục vụ thực tiễn của xã hội đòi hỏi. Tổ chức thực hiện các dự án hợp tác khi được phân công; mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành.
8. Quản lý, điều hành và lập kế hoạch để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bổ sung giáo viên cho khoa. Triển khai việc thực hiện các chế độ chính sách đối với các thành viên trong khoa.
9. Triển khai công tác thi, kiểm tra kết thúc môn, quản lý và lưu trữ kết quả học tập, bài thi kết thúc môn học theo quy định. Xác nhận các giấy tờ cho HS-SV thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.
10. Quản lý, lưu trữ các tư liệu, tài liệu chuyên ngành, các môn văn hóa Trung học phổ thông, môn học chung thuộc khoa và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị được trường giao.
11. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; thống kê báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.
12. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 
III. Đội ngũ CB-VC-GV :
 
TT
Họ và Tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
1
Nguyễn Vũ Giang Hà
Trưởng khoa
0919008275
2 Nguyễn Thị Dung Giáo viên 0919526290 ntdung@dnbt.edu.vn
3
Bùi Xuân Hoàng
Giáo viên
0918610909
4
Đoàn Thị Hương Giang
Giáo viên
0919987155
5
Nguyễn Thị Thanh Thiện
Giáo viên
01234768357
6
Phạm Kim Ngân
Giáo viên
0987199161
7
Đoàn Khắc Vương
Giáo viên
0933776696 
8 Nguyễn Thanh Hiền
Giáo viên
0968059574 nthien@dnbt.edu.vn
9 Trần Văn Tỵ
Giáo viên
0946498909 tvty@dnbt.edu.vn
10 Hà Thị Thủy
Giáo viên
0976296547 htthuy@dnbt.edu.vn
11 Nguyễn Thị Kim Phượng
Giáo viên
0912783064 ntkphuong@dnbt.edu.vn
12 Lê Phan Nguyên Sinh
Giáo viên
0944966922 lpnsinh@dnbt.edu.vn
13 Nguyễn Hải Minh
Giáo viên
0988293155 nhminh@dnbt.edu.vn
 
IV. Chương trình đào tạo
 
   1. Hệ Cao đẳng nghề
 
     - Quản trị mạng máy tính
     - Quản trị cơ sở dữ liệu 
 
   2. Hệ Trung cấp nghề
 
     - Quản trị mạng máy tính
     - Quản trị cơ sở dữ liệu
     - Sửa chữa, lắp ráp máy tính
 
   3. Hệ liên thông Cao đẳng nghề:
 
     - Quản trị mạng máy tính
     - Quản trị cơ sở dữ liệu
 
   4. Sơ cấp nghề
 
     - Sửa chữa, lắp ráp máy tính
 
   5. Dạy nghề dưới 03 tháng
 
     - Tin học văn phòng
     - Xử lý dữ liệu trên Microsoft Access
     - Đồ họa thiết kế ảnh (Corel)
     - Đồ họa xử lý ảnh (Photoshop)
 
V. Liên hệ:
 
Số điện thoại: 0252.3835084 (334)

VI. Một số hình ảnh của Khoa

TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
71

Lượt truy cập:
3446741
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn