KHOA DU LỊCH - DỊCH VỤ
KHOA DU LỊCH - DỊCH VỤ


I. Chức năng:
1. Giảng dạy và quản lý HS-SV các nghề thuộc lĩnh vực Du lịch, Dịch vụ, May-Thiết kế thời trang, Kinh tế, Kế toán, Thương mại và Công tác xã hội ở 03 cấp trình độ và tổ chức các khóa đào tạo nghề ngắn hạn;
2. Kiến nghị các hoạt động nhằm phát triển khoa theo mục tiêu đào tạo của trường.
  
II. Nhiệm vụ:
1. Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học thuộc các chuyên ngành của đơn vị; quản lý công tác chuyên môn và quản lý HS-SV thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.
2. Quản lý, sử dụng và xây dựng kế hoạch phát triển các xưởng thực hành, cải tiến trang thiết bị thuộc Khoa.
3. Lập kế hoạch xây dựng và phát triển toàn diện khoa theo mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu về sự hiểu biết và kỹ năng, kỹ xảo của học HS-SV phù hợp với thực tiễn của xã hội để gắn đào tạo với sử dụng khi HS-SV tốt nghiệp ra trường.
4. Xây dựng và hoàn thiện chương trình, giáo trình, bài giảng, cập nhật các tài liệu phục vụ cho giảng dạy. Tổ chức thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ giảng dạy được giao. Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo của từng chuyên ngành trong khoa nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo toàn diện.
5. Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy. Đề xuất hướng giải quyết với BGH nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy và học tập của các cấp trình độ, các bậc và hệ đào tạo trong toàn trường.  
6. Tổ chức triển khai thực hiện các Quy chế, Quy định về đào tạo. Phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý, theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của HS-SV trong quá trình đào tạo theo đúng các quy định hiện hành. 
7. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn và các buổi hội thảo chuyên ngành; triển khai nghiên cứu đề tài khoa học. Hướng dẫn HS-SV nghiên cứu các đề tài phục vụ thực tiễn của xã hội đòi hỏi. Tổ chức thực hiện các dự án hợp tác khi được phân công; mở rộng quan hệ đối ngoại trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc chuyên ngành.
8. Quản lý, điều hành và lập kế hoạch để tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn của giáo viên, cải tiến phương pháp giảng dạy, xây dựng kế hoạch bổ sung giáo viên cho khoa. Triển khai việc thực hiện các chế độ chính sách đối với các thành viên trong khoa.
9. Quản lý và lưu trữ kết quả học tập, bài thi kết thúc môn học theo quy định. Xác nhận các giấy tờ cho HS-SV thuộc khoa trong phạm vi được phân cấp.
10. Quản lý, lưu trữ các tư liệu, tài liệu chuyên ngành thuộc khoa và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị được trường giao. 
11. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học; thống kê báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.
12. Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị thực hiện các công tác phát sinh trong quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.
 
III. Chương trình đào tạo
   1. Hệ Cao đẳng nghề
     - Quản trị khu Resort
     - Quản trị khách sạn
     - Kế toán doanh nghiệp
     - Quản trị doanh nghiệp 
   2. Hệ Trung cấp nghề
     - Quản trị khu Resort
     - Quản trị khách sạn
     - Hướng dẫn du lịch
     - Nghiệp vụ nhà hàng
     - Nghiệp vụ lễ tân
     - Kỹ thuật chế biến món ăn
     - May thời trang
     - Kế toán doanh nghiệp
     - Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
     - Công tác xã hội
   3. Hệ liên thông Cao đẳng nghề:
     - Quản trị khu Resort
     - Quản trị khách sạn
     - Kế toán doanh nghiệp
     - Quản trị doanh nghiệp
   4. Sơ cấp nghề
     - Tiếng anh chuyên ngành nghiệp vụ lễ tân
     - Nghiệp vụ phục vụ buồng, bar
     - Dinh dưỡng và kỹ thuật nấu ăn
     - Cắt uốn tóc nam nữ
     - Kế toán doanh nghiệp
   5. Dạy nghề dưới 03 tháng
     - May công nghiệp
     - Báo cáo thuế
     - Sổ sách kế toán
 
IV. Đội ngũ CB-VC-GV:
 
STT
Họ và Tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
01
Nguyễn Hoàng Chiến
Trưởng khoa
0918795354
nhchien@dnbt.edu.vn
02
Lâm Hải Ngọc Quyên
Giảng viên
0918022767
lhnquyen@dnbt.edu.vn
03
Liêu Thị Hiệp
Giáo vụ
01673003726
04
Nguyễn Thị Lê
Giáo viên
0989218341
ntle@dnbt.edu.vn
05
Huỳnh Thị Thủy Phương
Giáo viên
0933838997
httphuong@dnbt.edu.vn
06
Lê Uyên Quyên
Giáo viên
0933661210
07
Lê Thị Trung Hiếu
Giáo viên
01244728866
ltthieu@dnbt.edu.vn
08
Võ Khắc Thành Trung
Giáo viên
0932723036
vkttrung@dnbt.edu.vn
09
Nguyễn Thị Hạnh
Giáo viên
0977262649
nthanh@dnbt.edu.vn
10
Huỳnh Thị Kim Thi
Giáo viên
0989171516
htkthi@dnbt.edu.vn
11
Trương Nguyễn Anh Thư
Giáo viên
0942050509
tnathu@dnbt.edu.vn
12
Hồ Nguyễn Tiểu My
Giảng viên
0907706928
  hntmy@dnbt.edu.vn
13
Nguyễn Quang Đương
Giáo viên
0919030377
  nqduong@dnbt.edu.vn
14
Nguyễn Thị Phường
Giáo viên
0988858276
15
Mai Thị Kim Trâm
Giảng viên
0979454642
  mtktram@dnbt.edu.vn
 
V. Liên hệ:
Số điện thoại: 0252.3835084 (225, 227)
 
VI. Một số hình ảnh của Khoa:
 
TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
46

Lượt truy cập:
5024147
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: 05 Đường Tôn Thất Bách, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn