DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI
DANH BẠ SỐ ĐIỆN THOẠI - EMAIL TRƯỜNG

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN

0252.3835084

0252.3835086

info@dnbt.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU

 

 

 1

Nguyễn Thanh Tâm

Hiệu trưởng

0252.3835227

nttam@dnbt.edu.vn

 2

Đỗ Thị Mỹ Hạnh

Phó hiệu trưởng

0252.3827512

dtmhanh@dnbt.edu.vn

 3

Nguyễn Hữu Ích

Phó hiệu trưởng

0252.3835226

nhich@dnbt.edu.vn

4

Trần Thị Kim Chung

Phó hiệu trưởng

0252.3939338

ttkchung@dnbt.edu.vn

PHÒNG TỔ CHỨC-TỔNG HỢP

0252.3939045

0252.3835084 (113)

tcth@dnbt.edu.vn

5

Trương Quốc Tuấn

Trưởng phòng

0919408358

tqtuan@dnbt.edu.vn

6

Nguyễn Xuân Thủy

Phó Trưởng phòng

0919011680

nxthuy@dnbt.edu.vn

7

Lê Thị Nhung

Chuyên viên

0937696269

ltnhung@dnbt.edu.vn

8

Lê Thị Như Ý

Chuyên viên

0944388883

ltny@dnbt.edu.vn

PHÒNG HÀNH CHÍNH-QUẢN TRỊ

0252.3835324

0252.3835084 HC-QT: 444 Văn thư: 117 Thư viện: 340

hcqt@dnbt.edu.vn

9

Võ Minh Hoàng

Trưởng phòng

01233172179

vmhoang@dnbt.edu.vn

10

Lương Thị Mười

Phó Trưởng phòng

0987602167

ltmuoi@dnbt.edu.vn

11

Trần Văn Châu

Chuyên viên

0918591644

tvchau@dnbt.edu.vn

12

Bùi Văn Chiến

Chuyên viên

0908395838

bvchien@dnbt.edu.vn

13

Hà Bảo Quốc

Chuyên viên

0947956767

hbquoc@dnbt.edu.vn

14

Nguyễn Thị Kim Kha

Cán sự

0944326775

ntkkha@dnbt.edu.vn

15

Nguyễn Khoa

Cán sự

0978510910

nkhoa@dnbt.edu.vn

16

Ngô Thị Mỹ Dung

Cán sự

01658345669

ntmdung@dnbt.edu.vn

17

Lý Thị Hoài Thương

Cán sự

0938088035

lththuong@dnbt.edu.vn

18

Trần Văn Trường

Cán sự

01663728891

tvtruong@dnbt.edu.vn

19

Ngô Minh Thuận

Lái xe

0945777069

nmthuan@dnbt.edu.vn

20

Lê Ngọc Thuận

NV cây xanh

01685582289

lnthuan@dnbt.edu.vn

21

Dương Thị Tự

Tổ trưởng Tạp vụ

01687032085

dttu@dnbt.edu.vn

22

Giang Thị Ngân 

Tạp vụ

01644598371

 gtngan@dnbt.edu.vn

23

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Tạp vụ

01635237087

ntttien@dnbt.edu.vn

24

Lê Thị Hương

Tạp vụ

01655436279

lthuong@dnbt.edu.vn

25

Nguyễn Thị Thanh

Tạp vụ

01664289501

ntthanh1@dnbt.edu.vn

26

Võ Thị Minh Hiệp

Tạp vụ

 01642856710

vtmhiep@dnbt.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO

0252.3835323

0252.3835084 (112)

dt@dnbt.edu.vn

27

Nguyễn Đăng Khoa

Trưởng phòng

0944222411

ndkhoa@dnbt.edu.vn

28

Trương Sanh Trung

Chuyên viên

0982244404

tstrung@dnbt.edu.vn

29

Nguyễn Thị Ngọc Thuý

Chuyên viên

01677449928

ntnthuy@dnbt.edu.vn

30

Châu Thị Bảo Yến

Cán sự

0944746346

ctbyen@dnbt.edu.vn

31

Nguyễn Thị Hoài Như

Chuyên viên

01286805686

nthnhu@dnbt.edu.vn

32

Hoàng Đức Anh

Chuyên viên

0904817613

hdanh@dnbt.edu.vn

PHÒNG TÀI VỤ

0252.3835322

0252.3835084 (229)

khtc@dnbt.edu.vn

33

Cao Thị Thu Huyên

Trưởng phòng

0983885494

ctthuyen@dnbt.edu.vn

34

Võ Quang Anh

Chuyên viên

0946617618

vqanh@dnbt.edu.vn

35

Mai Thị Vân Anh

Chuyên viên

0911666568

mtvanh@dnbt.edu.vn

36

Lâm Nguyên Hạnh

Chuyên viên

0902432235

lnhanh@dnbt.edu.vn

PHÒNG CÔNG TÁC HS-SV

0252.3835084 (228)

cthssv@dnbt.edu.vn

37

Trần Thị Thu Nga

Trưởng phòng

0933000578 

tttnga@dnbt.edu.vn 

38

Nguyễn Thị Ngọc Bích

Phó Trưởng phòng

0975242419

ntnbich@dnbt.edu.vn

39

Nguyễn Thị Kim Loan

Cán sự

0905636761

ntkloan@dnbt.edu.vn

40

Nguyễn Khắc Thọ

Giáo viên

0949191818

nktho@dnbt.edu.vn

41

Võ Hồng Quân

Chuyên viên

01649858275

vhquan@dnbt.edu.vn

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

0252.3835084 (224)

dbcl@dnbt.edu.vn

42

Nguyễn Văn Trung

Trưởng phòng

0984971127

nvtrung@dnbt.edu.vn

43

Đồng Thị Phương Duyên

Cán sự

01229944555

dtpduyen@dnbt.edu.vn

44

Lê Thị Bích Kim

Giáo viên

0972076861

ltbkim@dnbt.edu.vn

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

0252.3835565

0252.3835084 (135)

dt-qhdn@dnbt.edu.vn 

45

Nguyễn Hồng Nga

Giám đốc

0909522511

nhnga@dnbt.edu.vn

46

Trần Minh Tuấn

Phó Giám đốc

0919528147

tmtuan@dnbt.edu.vn

47

Võ Thị Thuận

Chuyên viên

0909310712

vtthuan@dnbt.edu.vn

48

Nguyễn Thị Phương Thoa

Giáo viên

01665670620

ntpthoa@dnbt.edu.vn

BAN QUẢN LÝ KTX VÀ BẢO VỆ

0252.3939129

0252.3835084 Bảo vệ: 118 KTX: 116

qlktx-bv@dnbt.edu.vn

49

Nguyễn Xuân Thủy

Phụ trách ban

0919011680

nxthuy@dnbt.edu.vn

50

Nguyễn Thị Hương

Cán sự

               

 nthuong@dnbt.edu.vn

51

Đặng Thị Xuân Diệu

Cán sự

01634331909

dtxdieu@dnbt.edu.vn

52

Lưu Thành Long

Chuyên viên

0915607605

ltlong@dnbt.edu.vn

53

Trần Trí Hương

Bảo vệ

0917828867

tthuong@dnbt.edu.vn

54

Nguyễn Xuân Hòa

Bảo vệ

01217190330

nxhoa@dnbt.edu.vn

55

Lê Văn Tâm

Bảo vệ

01284972020

lvtam@dnbt.edu.vn

56

Trần Văn Tiến

Bảo vệ

 

tvtien@dnbt.edu.vn

KHOA KỸ THUẬT

0252.3835084 (336)

kth@dnbt.edu.vn

57

Nguyễn Quốc Thái

Trưởng khoa

0903811213

nqthai@dnbt.edu.vn

58

Trần Ngọc Minh

Phó Trưởng khoa

0908265314

tnminh@dnbt.edu.vn

59

Bùi Lê Cường Quốc

Phó Trưởng khoa

0908472984

blcquoc@dnbt.edu.vn

60

Nguyễn Thị Bích Liên

Giáo vụ

0974530561

ntblien@dnbt.edu.vn

61

Nguyễn Ngọc Chinh

Giáo viên

0902373272

nnchinh@dnbt.edu.vn

62

Phạm Văn Thật

Chuyên viên

 

pvthat@dnbt.edu.vn

63

Võ Văn Trà

Giáo viên

0914496403

vvtra@dnbt.edu.vn

64

Lê Vĩnh Phúc

Giáo viên

0942806726

lvphuc@dnbt.edu.vn

65

Nguyễn Thị Thanh Kiều

Giáo viên

0989424703

nttkieu@dnbt.edu.vn

66

Phạm Trường Biển

Giáo viên

0984971119

ptbien@dnbt.edu.vn

67

Mai Xuân Tuấn

Giáo viên

0913102948

mxtuan@dnbt.edu.vn

68

Nguyễn Khánh An

Giáo viên

0909479330

nkan@dnbt.edu.vn

69

Lê Điểu Xung Thiên

Giáo viên

0908381235

ldxthien@dnbt.edu.vn

70

Thái Duy Tuấn

Giáo viên

0909971920

tdtuan@dnbt.edu.vn

71

Lê Anh Sol

Giáo viên

0946335984

lasol@dnbt.edu.vn

72

Ngô Mai Huân

Giáo viên

0907034565 

nmhuan@dnbt.edu.vn

73

Đỗ Văn Ngọc

Giáo viên

0978232456 

dvngoc@dnbt.edu.vn

74

Bá Trung Luân

Giáo viên

 0902595778

btluan@dnbt.edu.vn

75

Nguyễn Văn Tạo

Giáo viên

0919442921

nvtao@dnbt.edu.vn

76

Nguyễn Văn Quang

Giáo viên

0933600878

nvquang@dnbt.edu.vn

77

Dương Hoàng Phong

Giáo viên

0907563174

dhphong@dnbt.edu.vn

78

Trần Văn Sơn

Giáo viên

0984039058

tvson@dnbt.edu.vn

79

Nguyễn Huy Vũ

Giáo viên

 0942152679

nhvu@dnbt.edu.vn

80

Đào Thanh Hùng

Giáo viên

0908875414

dthung@dnbt.edu.vn

 KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CƠ BẢN

0252.3835084 (334)

cntt@dnbt.edu.vn

81

Nguyễn Vũ Giang Hà

Trưởng khoa

0919008275

nvgha@dnbt.edu.vn

82

Thế Thị Lan Anh

Giáo vụ

01683114459

ttlanh@dnbt.edu.vn

83

Nguyễn Thị Dung

Giáo viên

0919526290

ntdung@dnbt.edu.vn

84

Bùi Xuân Hoàng

Giáo viên

0918610909

bxhoang@dnbt.edu.vn

85

Đoàn Thị Hương Giang

Giáo viên

0919987155

dthgiang@dnbt.edu.vn

86

Nguyễn Thị Thanh Thiện

Giáo viên

01234768357

nttthien@dnbt.edu.vn

87

Phạm Kim Ngân

Giáo viên

0987199161

pkngan@dnbt.edu.vn

88

Đoàn Khắc Vương

Giáo viên

 0933776696

dkvuong@dnbt.edu.vn

89

Nguyễn Thanh Hiền

Giáo viên

0968059574

nthien@dnbt.edu.vn

90

Trần Văn Tỵ

Giáo viên

0946498909

tvty@dnbt.edu.vn

89

Hà Thị Thủy

Giáo viên

0976296547

htthuy@dnbt.edu.vn

91

Nguyễn Thị Kim Phượng

Giáo viên

0912783064

ntkphuong@dnbt.edu.vn

92

Nguyễn Hải Minh

Giáo viên

0988293155

nhminh@dnbt.edu.vn

93

Lê Phan Nguyên Sinh

Giáo viên

0944966922

lpnsinh@dnbt.edu.vn

KHOA DU LỊCH - DỊCH VỤ

0252.3835084 (225, 227)

dldv@dnbt.edu.vn

94

Nguyễn Hoàng Chiến

Trưởng khoa

0918795354

nhchien@dnbt.edu.vn

95

Lâm Hải Ngọc Quyên

Phó Trưởng khoa

0918022767

lhnquyen@dnbt.edu.vn

96

Liêu Thị Hiệp

Giáo vụ

01673003726

lthiep@dnbt.edu.vn

97

Nguyễn Thị Lê

Giáo viên

0989218341

ntle@dnbt.edu.vn

98

Huỳnh Thị Thủy Phương

Giáo viên

0933838997

httphuong@dnbt.edu.vn

99

Lê Uyên Quyên

Giáo viên

0933661210

luquyen@dnbt.edu.vn

100

Lê Thị Trung Hiếu

Giáo viên

01244728866

ltthieu@dnbt.edu.vn

101

Võ Khắc Thành Trung

Giáo viên

0937818793

vkttrung@dnbt.edu.vn

102

Nguyễn Thị Hạnh

Giáo viên

0977262649

nthanh@dnbt.edu.vn

103

Huỳnh Thị Kim Thi

Giáo viên

0989171516

htkthi@dnbt.edu.vn

104

Trần Nguyên Huy

Giáo viên

 01216742008

tnhuy@dnbt.edu.vn

105

Trương Nguyễn Anh Thư

Giáo viên

0942050509

tnathu@dnbt.edu.vn

106

Hồ Nguyễn Tiểu My

Giáo viên

0907706928

hntmy@dnbt.edu.vn

107

Nguyễn Quang Đương

Giáo viên

0919030377

nqduong@dnbt.edu.vn

108

Nguyễn Thị Phường

Giáo viên

0988858276

ntphuong@dnbt.edu.vn

109

Mai Thị Kim Trâm

Giáo viên

0979454642

mtktram@dnbt.edu.vn

110

Nguyễn Huỳnh Bảo Trân

Giáo viên

01699803357

nhbtran@dnbt.edu.vn

 


TƯ VẤN TRỰC TUYẾN
 
LIÊN KẾT WEBSITE

SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Số người online:
27

Lượt truy cập:
3480668
© Bản quyền thuộc Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận.
Địa chỉ: Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3835084 - 3835086 - Fax: (0252) 383 53 24
 
Website: www.dnbt.edu.vn
Email: info@dnbt.edu.vn
Email công vụ: tcdn@binhthuan.gov.vn